Správní právo procesní eBook

Excelsiorportofino.it Správní právo procesní Image
POPIS

Aktualizované vydání publikace přináší nejen teoretický základ, ale také ucelený a vhodně strukturovaný výklad hlavního správního procesního předpisu, kterým je správní řád, a přiblížení úzce navazující oblasti soudního přezkoumání. Zapracovány jsou poznatky z aplikace správního řádu a také soudního přezkumu, zohledněny jsou změny, k nimž došlo v příslušných zákonných úpravách od minulého zpracování publikace. Reflektován je vývoj názorů na některé podstatné procesní otázky (a také některé související hmotněprávní), jak se projevuje v rovině teoretické, metodické, a také v judikatuře. Důkladně je rozpracována oblast základních zásad činnosti správních orgánů. Problematika jednotlivých druhů postupů, které správní orgány realizují, je podána uceleně a v logických souvislostech, jak vychází z obecné úpravy, s využitím konkrétních příkladů z oblasti obecné úpravy správního procesu, a také z vybraných zvláštních úprav. Čtenáři jsou tak usnadněny, za využití nezbytného teoretického základu, orientace a pochopení poměrně rozsáhlé a strukturované oblasti procesních postupů správních orgánů, a jejich přezkoumání.

INFORMACE

NÁZEV SOUBORU Správní právo procesní.pdf
DATUM PUBLIKOVÁNÍ 2017
AUTOR Soňa Skulová

Trávit čas knihou Správní právo procesní! Na našem webu excelsiorportofino.it najdete knihu Správní právo procesní a přečtěte si ji online ve formátu, který vám vyhovuje: PDF, EPUB, MBI. Vítejte!

Správní právo - Wikipedie

Správní právo procesní , vyd. Aleš Čeněk, Plzeň , 2008, s.279 [2] Cit. § 74 - Rozhodnutí je vykonatelné nabytím právní moci nebo pozdějším dnem, který je v jeho výrokové části uveden. Rozhodnutí je předběžně vykonatelné, pokud odvolání nemá odkladný (suspenzivní) účinek.

26. Právo hmotné a procesní - Ius Wiki

Seznam judikátů v sekci Správní právo procesní. I pokud nemá organizační složka zahraniční právnické osoby na území České republiky postavení osoby zúčastněné na správě daní, doručuje se této zahraniční právnické osobě na adresu sídla pobočky nebo jiné organizační složky jejího obchodního závodu zřízené v České republice, týká-li se písemnost ...

Šlo to skoro samo.pdf

Křišťálový pramen.pdf

KUR#Z praktickej poézie pre pokročilých.pdf

Svěrací kazajka anonymity.pdf

Ako Krtko uzdravil myšku/ Jak Krtek uzdravil myšku.pdf

Nástroje - Naučte se zúročit skryté schopnosti a překonat handicapy.pdf

Návrat do budúcnosti.pdf

Zvieracie básničky na stenu.pdf

Aritmetika 7 - pracovní sešit.pdf

Chronická únava.pdf

Letopisy Narnie II. diel - Princ Kaspian.pdf