Ochrana obyvatelstva eBook

Excelsiorportofino.it Ochrana obyvatelstva Image
POPIS

Ochrana obyvatelstva je komplex opatření prováděných k ochraně obyvatelstva, zvířat, kultúních hodnot a životního prostředí. Její vznik a vývoj v ČR se datuje od přijetí zákona č. 82 Sb. ze dne 11. dubna 1935 o ochraně a obraně proti leteckým útokům, kdy byla zřízena civilní protiletecká ochrana. V současné době lze pojem ochrana obyvatestva chápat v širším a užším slova smyslu. V užším pojetí je ochrana obyvatestva plnění úkolů civilní ochrany, zejména vatování, evakuace, ukrytí a nouzové přežití obyvatelstva a dalších opatŕení k zabezpečení ochrany jeho života, zdraví a majetku při mimořádných událostech a krizových situácích. V širším pojetí je ochranou obyvatelstva také příprava na mimořádné události a provádění záchranných a likvidačních prací.

INFORMACE

NÁZEV SOUBORU Ochrana obyvatelstva.pdf
DATUM PUBLIKOVÁNÍ 2010
AUTOR Danuše Kratochvílová

Ochrana obyvatelstva je skvělá kniha. Tuto knihu napsal autor Danuše Kratochvílová. Přečtěte si s námi knihu Ochrana obyvatelstva na excelsiorportofino.it

Ochrana obyvatelstva - Šumperk

Ochrana člověka za mimořádných událostí (ve zkratce OČMU) (anglicky - human protection during emergencies; francouzsky - protection (f) de l'homme en cas d´urgences) je systém výuky uplatňovaný v rámci vzdělávací soustavy ČR a zaměřený na seznámení dotčené populace s problematikou ochrany obyvatelstva, zejména s principy sebeochrany a vzájemné pomoci.

MBA Ochrana obyvatelstva a krizové řízení | IFBM

Ochrana obyvatelstva v případě stavu ohrožení státu a válečného stavu. Připravenost sil a prostředků, materiální a finanční zabezpečení ochrany obyvatelstva. Strategie řízení zásahu a vnímání rizik. Osnova cvičení: Nadnárodní a národní legislativa, týkající se problematiky ochrany obyvatelstva.

Německo.pdf

Vánoce s Nigellou.pdf

Reflexní zónová terapie na noze.pdf

Dáma na lovu s ručením neomezeným.pdf

Rakovina.pdf

Hravý zeměpis 9.pdf

Carving.pdf

3 x Agátka Kulhánková.pdf

Výlety s Betkou Abecedkou.pdf

Modlitba za matku.pdf

Na vlásku - omalovánka.pdf

Podnikové hospodárstvo.pdf

Základy etiky, estetiky a religionistiky.pdf

Přehled dějin filozofie.pdf

Plakát - Člověk - žlázy s vnitřní sekrecí.pdf

Vinnetou II.pdf

Malá knihovnička pro holčičky (6 leporel).pdf

Slovenský jazyk pre 5. ročník základných škôl.pdf

Nechtít probuzení.pdf

Zlatá zrnka.pdf