Trestný poriadok s rozsiahlym komentárom a judikatúrou eBook

Excelsiorportofino.it Trestný poriadok s rozsiahlym komentárom a judikatúrou Image
POPIS

Kniha obsahuje úplné znenie zákona NR SR č. 301/2005 Z. z. s rozsiahlym komentárom a judikatúrou po poslednej novele vykonanej zákonom NR SR č. 331/2011 Z. z. Základným cieľom Trestného poriadku je zefektívnenie, zjednodušenie, zrýchlenie a zhospodárnenie trestného procesu, čím sa zabezpečuje účinnejšia ochrana práv a oprávnených záujmov fyzických a právnických osôb, ako aj ochrana celospoločenských záujmov. Štrukturálne zmeny možno vidieť v presune kompetencií medzi orgánmi činnými v trestnom konaní (policajt a prokurátor) a súdom, ktorý ako nezávislý štátny orgán meritórne rozhoduje vo veci. Zásadná zmena v presune kompetencií sa týka konania pred súdom. Okresný súd je základným článkom súdnej sústavy, pretože konania v prvom stupni sa o všetkých veciach konajú na tomto súde. V poslednom období došlo k podstatným zmenám Trestného poriadku a všetky tieto zmeny sú už zachytené v tejto knihe, ktorá slúži predovšetkým potrebám dennej praxe našich čitateľov.V. aktualizované a rozšírené vydanie

INFORMACE

NÁZEV SOUBORU Trestný poriadok s rozsiahlym komentárom a judikatúrou.pdf
DATUM PUBLIKOVÁNÍ 2012
AUTOR none

Trávit čas knihou Trestný poriadok s rozsiahlym komentárom a judikatúrou! Na našem webu excelsiorportofino.it najdete knihu Trestný poriadok s rozsiahlym komentárom a judikatúrou a přečtěte si ji online ve formátu, který vám vyhovuje: PDF, EPUB, MBI. Vítejte!

Trestný poriadok s rozsiahlym komentárom a judikatúrou ...

Všechny informace o produktu Kniha Trestný poriadok s rozsiahlym komentárom a judikatúrou, porovnání cen z internetových obchodů, hodnocení a recenze Trestný poriadok s rozsiahlym komentárom a judikatúrou.

Trestný zákon s rozsiahlym komentárom a judikatúrou

Kniha obsahuje úplné znenie zákona NR SR č. 301/2005 Z. z. s rozsiahlym komentárom a judikatúrou po poslednej novele vykonanej zákonom NR SR č. 331/2011 Z. z. Základným cieľom Trestného poriadku je zefektívnenie, zjednodušenie, zrýchlenie a zhospodárnenie trestného procesu, čím sa zabezpečuje účinnejšia ochrana práv a oprávnených záujmov fyzických a právnických ...

Zábavné magnety: Na statku.pdf

Rozvoj a hodnocení smyslu pro iniciativu a podnikavost žáků základních škol.pdf

Zajištění závazků v ČR.pdf

Nehaňte kukučku.pdf

Bible.pdf

Dějiny Mongolska.pdf

Zabudnuté priadky.pdf

Malé červené autíčko má nehodu.pdf

Šašek Hopsajda a jiné pohádky.pdf

Život a názory blahorodého Tristrama Shandyho.pdf

Zlatá léta šedesátá.pdf

Sally Jones a dopis od mrtvého.pdf

Příběhy o železnici v křížovkách.pdf

Z různých soudků Československa dvacátého století.pdf

Perun - bůh hromovládce.pdf

13 vecí, ktoré psychicky silní rodičia nerobia.pdf

Hráme sa so samolepkami: Spoznávame farby.pdf

Dobývání domova 2..pdf