Úhrada za dodávku tepla eBook

Excelsiorportofino.it Úhrada za dodávku tepla Image
POPIS

Publikace podrobně pojednává o výši úhrady za dodávku tepla ze soustav centralizovaného zásobování teplem a z blokových a domovních kotelen, za ústřední vytápění a za poskytování teplé vody. Zabývá se zejména obecnou cenovou problematikou se zaměřením na ceny tepla, zásadami cenové regulace, specifikací jednotlivých položek kalkulace cen tepla, smluvními vztahy mezi dodavateli a odběrateli a měřením tepla. Vedle toho je její podstatná část věnována problematice pravidel pro vytápění a dodávky teplé vody dané vyhláškou č. 194/2007 Sb., rozúčtování nákladů na konečné spotřebitele podle vyhl. č. 372/2001 Sb. a stanovení způsobu rozdělení nákladů na dodávku tepelné energie při společném měření množství odebrané tepelné energie pro přípravu teplé vody pro více odběrných míst podle vyhláky č. 477/2006 Sb. Je určena především pro výrobce a distributory tepla, orgány státní správy a samosprávy, stavební bytová družstva, společenství vlastníků jednotek, realitní kanceláře, vlastníky a správce domů a v neposlední řadě i pro uživatele bytů a vlastníky a nájemce nebytových prostorů.

INFORMACE

NÁZEV SOUBORU Úhrada za dodávku tepla.pdf
DATUM PUBLIKOVÁNÍ 2008
AUTOR Pavel Maďar

Hledáte knihu Úhrada za dodávku tepla? Skvělé, máme tu knihu. Bylo napsáno 2008 a autorem je Pavel Maďar? Přečtěte si knihy online na našem webu excelsiorportofino.it

Kritika nové vyhlášky o rozúčtování nákladů na vytápění ...

(4) U nájmů uzavřených na dobu delší než 24 měsíců nebo na dobu neurčitou nelze do paušální platby zahrnout platbu za dodávku tepla a centralizované poskytování teplé vody a dodávku vody a odvádění odpadních vod; platby za tyto služby se musí vždy vyúčtovat.

Tepelné hospodářství - Časté dotazy - Teplo Zlín, a. s.

Úhrada za dodávku tepla - Karel Bašus; Pavel Maďar - kupte knihu pohodlně a za skvělou cenu se slevou hned teď na Knihkupec.com. Máme i další knihy všech žánrů a další zboží

Príručka ku genealogickému výskumu na Slovensku a v slovacikálnom zahraničí.pdf

Má půvabná žena v blázinci.pdf

Tvárou v tvár.pdf

Finanční gramotnost.pdf

Cesta životom.pdf

Skrytá moc drahých kamenů.pdf

Ekonomie: Občanský a společenskovědní základ.pdf

Deník poradce 2.pdf

Kapitálové investice a finanční rozhodování.pdf

Utajená Magdalena.pdf

Síla myšlenky III..pdf

Domček - kúpacia knižka.pdf

Clona.pdf

Anglický jazyk 3. ročník - školní sešit.pdf

Praktická zeleninová zahrada.pdf

Kostarika.pdf

Pena dní.pdf

Podyjí, Znojemsko.pdf

...dlho budeme mŕtvi.pdf