Základy práva pro neprávníky eBook

Excelsiorportofino.it Základy práva pro neprávníky Image
POPIS

Publikace poskytuje studentům i laické veřejnosti možnost zorientovat se v základních pramenech práva. Zpracovává zásadní změny práva, které nabyly účinnosti 1. ledna 2014 a které přinesl zejména nový občanský zákoník. Ve dvanácti kapitolách zpracovává právo: ústavní, občanské, korporační, živnostenské, pracovní, trestní, rodinné, správní a právo Evropské unie. Učebnice má schvalovací doložku MŠMT a byla zařazena do seznamu učebnic pro střední školy pro vzdělávací oblast Občanský a společenskovědní základ, Člověk a svět práce, Společenskovědní vzdělávání a Podnik, podnikové činnosti a řízení podniku s dobou platnosti šesti let. Publikaci využijí studenti středních i vyšších odborných škol, přínosná bude pro všechny, kteří se chtějí seznámit se základy práva České republiky.

INFORMACE

NÁZEV SOUBORU Základy práva pro neprávníky.pdf
DATUM PUBLIKOVÁNÍ 2015
AUTOR Jana Horáková

Trávit čas knihou Základy práva pro neprávníky! Na našem webu excelsiorportofino.it najdete knihu Základy práva pro neprávníky a přečtěte si ji online ve formátu, který vám vyhovuje: PDF, EPUB, MBI. Vítejte!

Základy práva pro neprávníky : po rekodifikaci soukromého ...

Šesté vydání publikace „Základy práva pro posluchače neprávnických fakult a škol" poskytuje ucelený pohled na české právo v kontextu s evropským (unijním) právním prostředím. Výklad je přizpůsoben potřebám výkladu základních právních pojmů a inst

Základy práva pro neprávníky - Moravian Library

Hledáte Základy práva pro neprávníky od Jana Horáková? Dnes objednáte, zítra vyzvednete… a můžete začít číst. 33 prodejen po celé ČR

Hyňo a korčule.pdf

Medzi jedlom a láskou.pdf

Básne 2011.pdf

Prvých tisíc nemeckých slov.pdf

Kiko jeden, Kiko dva – V škôlke.pdf

Čítanka 7.pdf

Česko-thajský slovník.pdf

Jas mesiaca.pdf

Pád do bdelosti.pdf

Francouzština na cesty.pdf

Není římského lidu.pdf

Účetnictví pro úplné začátečníky 2010.pdf