Priesečníky umenia a práva eBook

Excelsiorportofino.it Priesečníky umenia a práva Image
POPIS

Právne hodnoty a právne kategórie (spravodlivosť, sloboda, moc, pravda, sudca a jeho nezávislosť a nestrannosť, najmä v hraničných situáciách atď.) sú prítomné v literatúre (románe, dráme, poviedke, poézii, aforizme, anekdote, detektívke atď.), v architektúre, filme, hudbe či výtvarnom umení. Otázka teda znie: v čom spočívajú rozdiely a podobnosti vedy a umenia? Rovnako ako veda aj umenie je reflexiou a tvorbou sveta (skutočného i možného), jeho cieľom nie je však ani pojmová ani systematizujúca výpoveď a ani poznanie vzťahov medzi premennými, jeho cieľom pochopenie, vyjadrenie, sprístupnenie určitej tézy, idey, myšlienky, poznania, prostredníctvom emócie (spravidla emócie estetickej) ratio je v umení prítomné skôr ako technika umenia. Na rozdiel od umenia cieľom vedy je ratio, je vyjadrenie tézy, myšlienky, idey opierajúce sa o racionálne zdôvodnenie (napríklad kauzalitou). Avšak i veda v sebe nutne, ako svoju techniku vedúcu k cieľu, ako svoju vnútornú štruktúru, obsahuje estetiku. Teda, účelom umenia je pochopenie, poznanie, uvedomenie si myšlienky, idey, hodnoty (niekedy len ilúzia tohto pochopenia) prostredníctvom emócie či estetiky, účelom vedy poznanie, pochopenie myšlienky, idey, hodnoty prostredníctvom racionálneho odôvodnenia. Sú medzi nimi ale priesečníky, tých medzi právom a umením je mnoho, vynárajú sa v rôznych súvislostiach, hodnôt práva či právnych príbehov sa dotýka rad umeleckých žánrov, rad umeleckých diel. Cieľom mojich potuliek priesečníkmi umenia a práva však nie je ani vysvetľovanie, ani objasňovanie, je ním len a len pokus pri premýšľaní o právnických témach nahlas vysloviť svoju radosť i obdiv k podnetom, výzvam, inšpiráciám prýštiacim z umenia.

INFORMACE

NÁZEV SOUBORU Priesečníky umenia a práva.pdf
DATUM PUBLIKOVÁNÍ 2019
AUTOR Pavel Hollander

Priesečníky umenia a práva je skvělá kniha. Tuto knihu napsal autor Pavel Hollander. Přečtěte si s námi knihu Priesečníky umenia a práva na excelsiorportofino.it

Priesečníky umenia a práva - Pavel Holländer - Megaknihy.cz

Priesečníky umenia a práva. Autor: Pavel Holländer Nakladatel: Aleš Čeněk Rok vydání: 2019 Počet stran: 160 ISBN: 978-80-7380-760-3. S odstupem dvou let od předchozí publikace ...

Priesečníky umenia a práva - Levná Knihovna

Priesečníky umenia a práva 2019; Filosofie práva 2006; Základy všeobecné státovědy 2009; Ústavněprávní argumentace: ohlédnutí po deseti letech Ústavního soudu 2003; Příběhy právních pojmů 2017; Kniha Priesečníky umenia a práva je v

Team X-treme - Příšera z hlubin.pdf

Černý tulipán.pdf

Matematika 5. ročník.pdf

Náš bol lepší.pdf

Kožní pigmentové projevy.pdf

Kočky.pdf

Pilatesov sľub.pdf

Star Wars: Ruka odplaty.pdf

Nejlepší tipy pro poznávání přírody.pdf

Angličtina: Příprava k testům podle vzdělávacích standardů pro 5. ročník.pdf

Dejiny polície v európskom kontexte (e-book v .doc a .html verzii).pdf