Lekárska biochémia eBook

Excelsiorportofino.it Lekárska biochémia Image
POPIS

V ostatných rokoch je biochémia jednou z najrýchlejšie sa rozvíjajúcich vedných disciplín. Sme svedkami veľkého nárastu vedomostí v oblasti humánnej, živočíšnej, rastlinnej, ale aj mikrobiálnej biochémie. Prejavuje sa to nielen vysokým počtom odborných článkov a knižných publikácií z oblasti biochémie, ale aj zavádzaním nových biotechnológií do výrobnej praxe, diagnostických a terapeutických postupov v humánnej, ako aj veterinárnej medicíne. Detailné pochopenie biochemických procesov v ľudskom organizme nielen za normálnych, ale aj patologických podmienok vytvára predpoklady pre kauzálne založenú terapiu s individuálnym prístupom ku každému pacientovi. Ak sa má udržať tento trend poznávania, ako aj zavádzania nových poznatkov na molekulovej úrovni do praxe, je potrebná výchova odborníkov, ktorí sú schopní zvládnuť tento obrovský nárast biochemických poznatkov.

INFORMACE

NÁZEV SOUBORU Lekárska biochémia.pdf
DATUM PUBLIKOVÁNÍ 2012
AUTOR Dušan Dobrota

Lekárska biochémia je skvělá kniha. Tuto knihu napsal autor Dušan Dobrota. Přečtěte si s námi knihu Lekárska biochémia na excelsiorportofino.it

Kniha: Lekárska biochémia (Dušan Dobrota a kolektív ...

Kupte knihu Lekárska biochémia od Dušan Dobrota a kolektív na Martinus.cz. Čtenářské recenze Poštovné nad 999 Kč zdarma Slevy na bestsellery 25 %

Lekárska biochémia alternatívy - Heureka.sk

prof. Ing. Zdeňka Ď u r a č k o v á , PhD. odbor Biochémia (kl. 564) prof. MUDr. Ladislav T u r e c k ý, CSc. odbor Laboratórne vyšetrovacie metódy (kl. 416, 415, 283, 295) prof. RNDr. Jozef Č á r s k y, CSc. odbor Lekárska chémia a biochémia, emeritný profesor (kl. 565)

Reiki - Domácí lékárna.pdf

Iné Slovensko.pdf

Maminka Speciál - Cestování s dětmi.pdf

Chladná hra.pdf

Mimóza.pdf

Stalin - Izrael a Židé.pdf

Tam a zase zpátky.pdf

Billie Eilish.pdf

Průvodce nejlepšími víny České republiky 2017/2018.pdf

Loft Bible.pdf

Čarovná škôlka.pdf