Národný kalendár 2012 eBook

Excelsiorportofino.it Národný kalendár 2012 Image
POPIS

Národný kalendár 2012 vychádza aj pri príležitosti 250. narodenia Antona Bernoláka. V najnovšom vydaní Národného kalendára 2012 sa dočítate mnoho zaujímavého o udalostiach a osobnostiach z dejín Slovenska a Slovákov, o ktorých sa doposiaľ takmer vôbec nepísalo, alebo len veľmi sporadicky.Tento ročník kalendára je mimoriadne bohatý na objavné články o málo známych skutočnostiach zo života slávnych Slovákov a rôzne zaujímavé témy (Príhovor predsedu Matice slovenskej M.Tkáča “Slovenskosť?”, Kalendárium od Š. Haviara, Pripomíname si: január – december od M. Eliáša, Súboj dvoch kráľov od J. Baďuríka, Legenda o zázračnom daždi od I. Mrvu, Medňanského malebná cesta od B. Čanádyho, Vyhnanie z raja od E. Fordinálovej, Osud obrazov slávneho Levočana od M. Vároša, Vedec svetového mena od P. Cabadaja, Mašina stopa v Tatrách od A. Mareca a mnoho ďalších príspevkov.

INFORMACE

NÁZEV SOUBORU Národný kalendár 2012.pdf
DATUM PUBLIKOVÁNÍ 2011
AUTOR Štefan Haviar

Trávit čas knihou Národný kalendár 2012! Na našem webu excelsiorportofino.it najdete knihu Národný kalendár 2012 a přečtěte si ji online ve formátu, který vám vyhovuje: PDF, EPUB, MBI. Vítejte!

Vyšiel nový ročník Národného kalendára | slovackizavod.org.rs

Národný kalendár vychádzal v rokoch 1920-1944. V rokoch 1945-1949 a 1952-1990, vychádyal pod názvom Ľudový kalendár. V rokoch 1950-1951 nevychádzal. Od roku 1991 znova vychádza pod prvotným názvom. V 1944. a 1946. roku tento kalendár vyšiel v dvoch vydaniach.

Národný program reforiem | Ministerstvo financií ...

Národný kalendár na rok 2016 je opäť plný portrétov významných osobností, ktoré ovplyvnili našu históriu, a dramatických príbehov z ich života. Z viacerých jubileí roku 2016 vyniká storočnica od úmrtia Svetozára Hurbana Vajanského, ktorú kalendár avizuje už na obálke, ale aj v jeho zaujímavom životopisnom profile.

Etika o vzťahu človeka a Zeme.pdf

Na čo je nočník?.pdf

Moja prvá kniha: Zvieratá.pdf

Veselé obrázky.pdf

Poslední noc proklaté.pdf

Prvé trampoty.pdf

Angličtina pro 3.ročník základní školy.pdf

Tajné Dějiny, Čech, Moravy a Slezka I.pdf

Ve stínu mafie.pdf

Němci v Čechách.pdf

Analýza finančnej situácie podniku na USB.pdf

Kamošky V. Hľadá sa superstar.pdf

Sprievodca a delegát v cestovnom ruchu.pdf

Mezi normou, reformou a praxí.pdf

Nová vize.pdf

Seianus.pdf

Smrť na zájazde.pdf

Cvičení na velkém míči.pdf