Princip subsidiarity správního řádu eBook

Excelsiorportofino.it Princip subsidiarity správního řádu Image
POPIS

Tato publikace se zabývá principem subsidiarity správního řádu a tedy otázkou, zda a v jakém rozsahu se obecný předpis o správním řízení používal, používá, resp. měl by se používat v jednotlivých správních řízeních a jiných postupech správních orgánů. K tomuto tématu přistupuje autor z různých úhlů pohledu (praktických i právně teoretických) a popisuje české správní řízení de lege lata i de lege ferenda. Otázku subsidiarity správního řádu není možné posuzovat pouze vůči správnímu řádu jako takovému, a proto je popsáno, jak je to s plným či podpůrným uplatněním jeho jednotlivých částí, které se týkají nejen správního řízení, ale také základních zásad činnosti správních orgánů, dalších úkonů ve veřejné správě, veřejnoprávních smluv, opatření obecné povahy či stížností (přitom je vysvětlena rovněž řada sporných otázek týkajících určitých procesních postupů jako je například vydávání vyjádření, osvědčení, souhlasů, závazných stanovisek či provádění registračních úkonů). Protože při pohledu na princip subsidiarity správního řádu není možné vycházet pouze z textu správního řádu, zaměřuje se autor rovněž na procesní ustanovení obsažená v dalších zákonech a princip subsidiarity správního řádu demonstruje na nejčastěji aplikovaných právních předpisech.

INFORMACE

NÁZEV SOUBORU Princip subsidiarity správního řádu.pdf
DATUM PUBLIKOVÁNÍ 2013
AUTOR Luboš Jemelka

Princip subsidiarity správního řádu je skvělá kniha. Tuto knihu napsal autor Luboš Jemelka. Přečtěte si s námi knihu Princip subsidiarity správního řádu na excelsiorportofino.it

Správní řízení - Wikipedie

Princip subsidiarity správního řádu v ůč i zákonu o pozemních komunikacích: Nejd ůležit ějšími právními p ředpisy, o nichž bude následující pojednání, jsou: • zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve zn ění pozd ějších p ředpis ů (dále jen „správní

Princip subsidiarity správního řádu - Luboš Jemelka ...

Kupte knihu Princip subsidiarity správního řádu od Luboš Jemelka na Martinus.cz. Čtenářské recenze Poštovné nad 999 Kč zdarma Slevy na bestsellery 25 %

Kniha plná úkolů pro kluky.pdf

Nová strava - Nový začiatok.pdf

Smrtící svátky.pdf

Historia de la lengua espaňola.pdf

Výtvarná akadémia - Dopravné prostriedky + plastelína.pdf

Správná pětka opět v akci.pdf

Poslední noc s tebou.pdf

Odliv na ostrove osích hniezd.pdf

Eragon.pdf

Vitamínová bomba.pdf