Ad fontes eBook

Excelsiorportofino.it Ad fontes Image
POPIS

Jako první svazek ediční řady Acta Romana Bohemica vyšla kolektivní monografie, na níž se podílelo 13 odborníků dlouhodobě zpracovávajících prameny italských a vatikánských archivů a knihoven. Kniha podává přehled o vývoji českého bádání, zahájeného roku 1837 Františkem Palackým, pokračujícího Českou historickou expedicí na přelomu 19. a 20. století a Československým historickým ústavem v Římě v meziválečném období a rozvíjeného v současnosti Českým historickým ústavem v Římě, znovuzaloženým roku 1994. V jednotlivých kapitolách se podrobně zabývá hlavními výzkumnými a publikačními úkoly – vydáváním řady Monumenta Vaticana k dějinám pozdního středověku, edicí nunciaturních zpráv k 16.-17. století, jezuitskými prameny pro 16.-18. století, písemnostmi k dějinám vztahů Československa a českých zemí k Itálii a Vatikánu ve 20. století, stejně jako soupisem bohemikálních rukopisů a pozoruhodnou sondou do dějin papežských a světových financí v době Urbana VIII. Rozsáhlá bibliografie eviduje knihy a další studie, které vznikly za uplynulých dvacet let v prostředí Českého historického ústavu v Římě a obohatily českou i evropskou historiografii. Monografie je opatřena důkladným poznámkovým aparátem, rejstříky a obsáhlými souhrny v italštině a angličtině.

INFORMACE

NÁZEV SOUBORU Ad fontes.pdf
DATUM PUBLIKOVÁNÍ 2015
AUTOR Jaroslav Pánek

Trávit čas knihou Ad fontes! Na našem webu excelsiorportofino.it najdete knihu Ad fontes a přečtěte si ji online ve formátu, který vám vyhovuje: PDF, EPUB, MBI. Vítejte!

Ad Fontes Academy Private Christian School Northern Virginia

Ad fontes is a Latin expression which means "[back] to the sources" (lit. "to the sources"). The phrase epitomizes the renewed study of Greek and Latin classics in Renaissance humanism. Similarly, the Protestant Reformation called for renewed attention to the Bible as the primary source of Christian faith. The idea in both cases was that sound knowledge depends on the earliest and most ...

Ad Fontes

Eva Kuťáková, Ad Fontes - Cursus Latinus, Karolinum, 2012 Jaroslav Pánek , Ad fontes , Historický ústav AV ČR, 2014 Tomáš Dvořák , Ad fontes , Scriptorium, 2010

Stratená tvár.pdf

Muž, který rozuměl hadí řeči.pdf

Politik Richard Vašečka.pdf

Tajemné podzemí VII. díl.pdf

Českoslovenští uprchlíci ve studené válce.pdf

Jak znějící sklo.pdf

Dost tichého šepotu.pdf

Krvavá romance 1: Polibek nesmrtelnosti.pdf

Intarzie.pdf

Hrajeme a zpíváme písničky o zvířátkách.pdf

Řízení v krizových situacích.pdf

Slova duše.pdf

Případ zamilované tety.pdf

Zásilka od mrtvého.pdf