Úvod do studia anglického jazyka eBook

Excelsiorportofino.it Úvod do studia anglického jazyka Image
POPIS

Tato publikace si stanovila dva cíle: srozumitelně a pokud možno jednoduše přiblížit a vysvětlit stavbu a fungování anglického jazyka a současně tento proces vést prostřednictvím základních zásad obecné jazykovědy. Je tudíž vhodná pro zájemce o angličtinu jako takovou, jakož i pro studenty jiných jazykových oborů, neboť jevy obecně-lingvistické jsou vysvětlovány na pozadí mnoha dalších jazyků.V příručce se klade zvláštní důraz na metody strukturního a funčkního přístupu k popisu a rozboru jazykových jevů, přičemž složka obecně-jazykovědná se snaží respektovat zejména tradiční učení Pražského lingvistického kruhu. Kromě množství konrétních údajů z angličtiny a jiných jazyků se čtenář seznámí s řadou abstraktních jazykovědných pojmů a konceptů s tím, že výklady jsou vedeny co nejpopulárnějším směrem.

INFORMACE

NÁZEV SOUBORU Úvod do studia anglického jazyka.pdf
DATUM PUBLIKOVÁNÍ 2003
AUTOR Robert Vorel

Úvod do studia anglického jazyka je skvělá kniha. Tuto knihu napsal autor Robert Vorel. Přečtěte si s námi knihu Úvod do studia anglického jazyka na excelsiorportofino.it

Úvod Do Studia Anglického Jazyka Autor:Robert Vorel Vydal ...

Teoretické poznatky budou sloužit jako základ k využití praktických znalostí anglického jazyka i jiných jazyků v profesním životě jak uvedeno v profilu absolventa. Prerekvizity Jsou požadovány znalosti na úrovni středoškolského studia a znalost angličtiny na úrovni B2 Společného evropského referenčního rámce (SERR).

Standard doplňujícího didaktického studia příslušného ...

Morfologie anglického jazyka. MOR1 (1) Anglický jazyk 1. AJ1 (0) Úvod do studia jazyka. USJP (0) Úvod do studia anglického jazyka. KAJ/USJ. Přidej předmět. Práce s portálem. Seznam škol Uživatelská příručka Testování Dárky O Primát.cz. Kontakt

Daňové a mzdové zákony 2020 po novelách.pdf

Moravské národní pohádky.pdf

Jsem roztříštěná.pdf

Schody do nebe.pdf

Školský dejepisný atlas Slovensko.pdf

Grumman F6F Hellcat.pdf

Nikomu by neublížil.pdf

Dvě století na české železnici.pdf

Speciální operace.pdf

Poválečná Evropa.pdf