Metodické poznámky k šlabikáru, písankám a čítanke pre 1. ročník základných škôl eBook

Excelsiorportofino.it Metodické poznámky k šlabikáru, písankám a čítanke pre 1. ročník základných škôl Image
POPIS

Metodické poznámky k šlabikáru, písankám a čítanke sú cennou pomôckou pre každého pedagóga, ktorý chce elementárne čítanie a písanie učiť moderne, efektívne a pútavo. Zaoberajú sa problematikou nácviku čítania a písania, poskytujú pedagógom praktické rady a odporúčania, aby túto náročnú činnosť zvládli deti čo najjednoduchšie a bez zbytočného preťažovania.Metodické návody sú plánované a podávané ako komplexná zložka práce:so šlabikárom, ktorý je formálne rozdelený na 1. a 2. časť a obsahovo sa člení na prípravné a šlabikárové obdobie,s písankami s predtlačou (päť písaniek od prípravného po čítankové obdobie),s čítankou (čítankové obdobie).V úvode metodickej príručky autorky objasňujú koncepciu šlabikára. V nej vysvetľujú charakteristiku použitej metódy nácviku čítania. Venujú sa najmä podstatným rozdielom medzi doteraz používanými metódami a tou, ktorá sa uplatňuje v tomto šlabikári. V tejto časti metodiky nájde učiteľ aj didaktické hry, ktoré možno na vyučovaní používať. V ďalšej časti metodika vysvetľuje jednotlivé prvky šlabikára a písaniek. V názorných ukážkach učiteľ získa rýchly prehľad o stálych prvkoch, ktoré môže pravidelne využívať na hodinách. Hlavnú časť tvoria komentáre k jednotlivým stranám a cvičeniam.V úvode autorky prinášajú základnú charakteristiku prípravného obdobia a metodické základy práce. Opisujú nové prvky v prípravnom období, vysvetľujú spôsob používania veľkých tlačených písmen...V rámci prípravného obdobia sa venujú:práci so slovom,spôsobom práce pri určovaní prvej hlásky v slove,práci s nápovednými obrázkami,sluchovej syntéze hlások do slabík,„pokusnému“ čítaniu prvých otvorených slabík.Komentáre k šlabikárovému obdobiu obsahujú:charakteristiku metodiky práce,vysvetľujú zmenu niektorých postojov k elementárnemu čítaniu v šlabikárovom období,prácu s rôznymi typmi slabík.Priebežne autorky komentujú jednotlivé úlohy, navrhujú vhodný spôsob ich realizácie a prinášajú ďalšie aktivity, ktorými cvičenia možno doplniť, resp. obmeniť. V rámci textu sa postupne učiteľ oboznamuje s množstvom didaktických hier a ich alternatívami. Postupne sú komentované strany 1. aj 2. časti šlabikára.Ďalšia časť metodickej príručky ponúka metodické poznámky k písaniu. Cieľom tejto kapitoly je poskytnúť súbor drobných rád a odporúčaní pri práci s písankami. V teoretickom úvode sa venujú základným predpokladom pre zvládnutie písania, charakteristike písania praváka a ľaváka, spôsoboch hodnotenia. Opäť je metodický komentár rozdelený ma tri hlavné časti:písanie v prípravnom období,písanie v šlabikárovom období,písanie v čítankovom období.Záverečná časť metodickej príručky prináša komentáre k stranám čítanky a možnostiam využitia textov a úloh k textom.Koniec metodiky tvorí:návrh časovo-tematického plánu,kopírovateľné prílohy (didaktické hry),odporúčaný výber zo súčasnej detskej literatúry.Podrobne spracovaná metodická príručka je ideálnym pomocníkom učiteľa počas celého školského roka.

INFORMACE

NÁZEV SOUBORU Metodické poznámky k šlabikáru, písankám a čítanke pre 1. ročník základných škôl.pdf
DATUM PUBLIKOVÁNÍ none
AUTOR Kamila Štefeková

Hledáte knihu Metodické poznámky k šlabikáru, písankám a čítanke pre 1. ročník základných škôl? Skvělé, máme tu knihu. Bylo napsáno none a autorem je Kamila Štefeková? Přečtěte si knihy online na našem webu excelsiorportofino.it

Bystrí ornitológovia (hra s deťmi v rámci predškolskej ...

Metodické poznámky k šlabikáru, čítanke a písankám pre 1. ročník základných škôl 2007 Moje prvé čiary 2011 Šlabikár pre 1. ročník základných škôl - 2. časť 2010

Kde kúpiť knihu

Vyberte si z knih od autora Kamila Štefeková na Martinus.cz. Čtenářské recenze Poštovné nad 999 Kč zdarma Slevy na bestsellery 25 %

Třináct záhad.pdf

Základy umělé plicní ventilace.pdf

Švédska krížovka na každý deň.pdf

Malá škola pečenia.pdf

Oblek mŕtveho.pdf

Zasadil dědek řepu.pdf

Jak to bylo doopravdy 1989 - 2010.pdf

Babičky: Útek z večerného hája.pdf

O životní síle dechu.pdf

Formula 1.pdf

Průvodce vesmírem pro začátečníky.pdf

Jak se zbavit minulosti.pdf

Metabolická rovnováha: Dieta.pdf

Sonety pre Lauru.pdf

Vražedné dědictví.pdf

Přijde Mordor a sežere nás aneb Tajná historie Slovanů.pdf

Nové medzinárodné účtovné štandardy a smernice pre účtovnú závierku.pdf

Hádaj, ako veľmi ťa mám rád – Na jeseň.pdf

Jak sbalit ženu 2.0.pdf