Harmonizace daňových systémů zemí Evropské unie eBook

Excelsiorportofino.it Harmonizace daňových systémů zemí Evropské unie Image
POPIS

Tato publikace zpracovává velmi aktuální téma, které je zajímavé pro všechny, kdo se zabývají evropskou integrací, včetně akademické sféry. Publikace je však velmi užitečná i pro odborníky z daňové praxe. Podává komplexní a velmi přehledný obraz o daňovém prostředí, které vytváří Evropská unie. Publikace se ve svém třetím vydání jako jediná na trhu podrobně zabývá pravidly návrhu směrnice o společném konsolidovaném základu daně. Třetí vydání bylo dále doplněno o kapitoly pojednávající o pramenech evropského daňového práva, možnosti zdanění finančního sektoru v Evropské unii a modelu OECD a OSN ve smlouvách o zamezení dvojího zdanění uzavřených Českou republikou. Autorka Danuše Nerudová je zkušenou odbornicí na dané téma, její kniha na rozdíl od ostatních publikací uvádí daňovou legislativu Evropského společenství do patřičných historických i politických souvislostí, je erudovaná, s logickou strukturou.

INFORMACE

NÁZEV SOUBORU Harmonizace daňových systémů zemí Evropské unie.pdf
DATUM PUBLIKOVÁNÍ 2011
AUTOR Danuše Nerudová

Harmonizace daňových systémů zemí Evropské unie je skvělá kniha. Tuto knihu napsal autor Danuše Nerudová. Přečtěte si s námi knihu Harmonizace daňových systémů zemí Evropské unie na excelsiorportofino.it

Harmonizace daňových systémů zemí Evropské unie - Danuše ...

Hledáte Harmonizace daňových systémů zemí Evropské unie od Danuše Nerudová? Dnes objednáte, zítra vyzvednete… a můžete začít číst. 33 prodejen po celé ČR

Harmonizace daňových systémů zemí Evropské unie (Ukázka ...

Kniha zpracovává aktuální témata, jakými jsou např. návrh směrnice o společném konsolidovaném základu daně, nový nástroj pro výměnu informací FATCA či problematika BEPS.

Den.pdf

Malá princezná a stan.pdf

Obsadenie Bratislavy (1918-1920).pdf

Finančný lízing v praxi.pdf

Průvodce učebnicemi matematiky pro 1. ročník ZŠ.pdf

Automobily Tatra.pdf

Atlas hnízdního rozšíření ptáků v České republice.pdf

Evropa tančila valčík.pdf

Katastrálny zákon.pdf

Řeč plátna a kamene.pdf