Podnikanie pre stredné odborné školy eBook

Excelsiorportofino.it Podnikanie pre stredné odborné školy Image
POPIS

Koncepcia učebnice vychádza z aktuálnych spoločenských a odborných požiadaviek na podnikateľské vzdelávanie v odbornej príprave žiakov stredných škôl pre trh práce, ktoré sú deklarované nielen v Štátnych vzdelávacích programoch určených pre stredné školy, ale aj v Národnom štandarde finančnej gramotnostiUčebnica spracúva problematiku podnikania s prihliadnutím na všetky aspekty vymedzenej problematiky:podporuje rozvíjanie ekonomického a podnikateľského myslenia,zohľadňuje najnovšiu legislatívu, ktorá determinuje podnikateľskú aktivitu subjektov,poskytuje množstvo aktuálnych a praktických poznatkov pri príprave žiakov na štart podnikateľskej činnosti,umožňuje aplikovať teoretické poznatky pri tvorbe vlastných podnikateľských zámerov a podnikateľských plánov,podporuje dosahovanie cieľov, obsahových a výkonových štandardov definovaných v Štátnych vzdelávacích programoch schválených pre učebné a študijné odbory na stredných školách pre oblasť ekonomického a podnikateľského vzdelávania.Učebnica tiež obsahuje:podrobne spracovaný vzorový podnikateľský plán,množstvo tabuliek, grafov a schém,sumár najčastejšie používaných pomerových ukazovateľov finančnej analýzy, tipy, ako sa vyvarovať najčastejších chýb pri tvorbe podnikateľských plánov,zoznam bežne používaných skratiek v oblasti podnikania,príklady, tipy, otázky a úlohy do diskusie.Učebnica Podnikanie pre stredné odborné školy je jedinou aktuálnou učebnicou zameranou na rozvíjanie podnikateľského myslenia žiakov.

INFORMACE

NÁZEV SOUBORU Podnikanie pre stredné odborné školy.pdf
DATUM PUBLIKOVÁNÍ 2018
AUTOR Elena Šúbertová

Podnikanie pre stredné odborné školy je skvělá kniha. Tuto knihu napsal autor Elena Šúbertová. Přečtěte si s námi knihu Podnikanie pre stredné odborné školy na excelsiorportofino.it

Toto sú najlepšie stredné odborné školy podľa krajov ...

Stredné odborné školy ... Študijné odbory - kozmetik, podnikanie, cestovný ruch, vitrážne sklo, grafika, mechanik počítačových sietí, dizajn. ... Vzdelávanie študentov v študijných odboroch sociálno - výchovný pracovník, učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo. www.pasatn.sk 1. mája 7 , ...

Podnikanie pre stredné odborné školy Monika Krošláková ...

Podnikanie pre stredné odborné školy. Monika Krošlákov ... Finančná gramotnosť pre stredné školy (alebo v živote nič nie je zadarmo...) vychádza ako ďalšia knižná publikácia Inštitútu finančnej gramotnosti a vzdelávania v spolupráci s Finecom s.r.o.. ...

Záhada v hoteli.pdf

Koláče a moučníky.pdf

Praha 1:20 000.pdf

Krokodýl Kája.pdf

Na podpätkoch (s podpisom autora).pdf

Jana Šialená.pdf

Tibet.pdf

Dohazovač.pdf

Formovanie slovenskej diplomacie v rokoch 1990 až 1993.pdf

Zpověď.pdf

Nedvědi na Strahově.pdf