Katolická církev v Československu 1945–1989 eBook

Excelsiorportofino.it Katolická církev v Československu 1945–1989 Image
POPIS

Druhé vydání úspěšné, již dlouho nedostupné publikace Katolická církev v Československu 1945–1989. Kniha přináší moderní a současně velmi aktuální historický a politologický výklad událostí, které se týkají církevních i sociálně-kulturních novodobých dějin Československa. Vysvětluje nejen známé a již ve vědeckých diskusích diskutované okruhy problémů (např. průběh církevních procesů, vztah státu a církve, problém skryté církve, vztah římské a řecké církve), ale otevírá i celou řadu nových témat, k nimž patří zejména vztah katolických intelektuálů k socialismu, kulturní aspekty křesťanství, role lidové zbožnosti a v neposlední řadě celkový charakter českého křesťanství. Kniha je první souhrnnou syntézou dějin československého katolicismu v celém období komunistického režimu, ovšem s důrazem na dění v českých zemích. Nespokojuje se s pouhým chronologickým přehledem vývoje, ale hlavní těžiště jejího zájmu leží ve vystižení dlouhodobějších dějinných trendů i v analýze nástrojů používaných komunistickým režimem pro ovládnutí církve a celé společnosti. Text a bohaté obrazové přílohy přinášejí významné badatelské sondy, které umožňují lépe pochopit ideje i pracovní aktivity nejméně tří katolických generací a rozdíly mezi českým, moravským a slovenským katolicismem.

INFORMACE

NÁZEV SOUBORU Katolická církev v Československu 1945–1989.pdf
DATUM PUBLIKOVÁNÍ 2013
AUTOR Jiří Hanuš

Hledáte knihu Katolická církev v Československu 1945–1989? Skvělé, máme tu knihu. Bylo napsáno 2013 a autorem je Jiří Hanuš? Přečtěte si knihy online na našem webu excelsiorportofino.it

Katolická církev v Československu 1945-1989 - Catalog of ...

Katolická církev v Československu 1945-1989, 2. vyd. Katolická církev v Československu 1945-1989, 2. vyd.(Hanuš Jiří, Balík Stanislav) - Druhé vydání úspěšné, již dlouho nedostupné publikace. Kniha přináší moderní a současně velmi aktuální historický a politologický výklad událostí, které se týkají cír

Katolická církev v komunistickém Československu - Wikipedie

Ani bezmála dvě desetiletí po pádu komunistického režimu nejsou náboženské a církevní dějiny českých zemí ve druhé polovině 20. století dostatečně zpracovány, proto je velice významným počinem vydání Balíkovy a Hanušovy syntézy Katolická církev v Československu 1945-1989, nad níž se autor zamýšlí.

Daň z příjmů právnických osob v účetnictví 2008/2009.pdf

Proč islám nesmí do Česka.pdf

Bojovali a umírali v Indočíně.pdf

Šumavská nej….pdf

Síla čaje.pdf

Přehled anatomie.pdf

Jakou rostlinu kam zasadit.pdf

Život bez bolesti.pdf

Mindfulness u dětí a dospívajících.pdf

Jehúovi tovaryši.pdf

Příčina smrti.pdf

Sýrie.pdf