Katolická církev v Československu 1945–1989 eBook

Excelsiorportofino.it Katolická církev v Československu 1945–1989 Image
POPIS

Druhé vydání úspěšné, již dlouho nedostupné publikace Katolická církev v Československu 1945–1989. Kniha přináší moderní a současně velmi aktuální historický a politologický výklad událostí, které se týkají církevních i sociálně-kulturních novodobých dějin Československa. Vysvětluje nejen známé a již ve vědeckých diskusích diskutované okruhy problémů (např. průběh církevních procesů, vztah státu a církve, problém skryté církve, vztah římské a řecké církve), ale otevírá i celou řadu nových témat, k nimž patří zejména vztah katolických intelektuálů k socialismu, kulturní aspekty křesťanství, role lidové zbožnosti a v neposlední řadě celkový charakter českého křesťanství. Kniha je první souhrnnou syntézou dějin československého katolicismu v celém období komunistického režimu, ovšem s důrazem na dění v českých zemích. Nespokojuje se s pouhým chronologickým přehledem vývoje, ale hlavní těžiště jejího zájmu leží ve vystižení dlouhodobějších dějinných trendů i v analýze nástrojů používaných komunistickým režimem pro ovládnutí církve a celé společnosti. Text a bohaté obrazové přílohy přinášejí významné badatelské sondy, které umožňují lépe pochopit ideje i pracovní aktivity nejméně tří katolických generací a rozdíly mezi českým, moravským a slovenským katolicismem.

INFORMACE

NÁZEV SOUBORU Katolická církev v Československu 1945–1989.pdf
DATUM PUBLIKOVÁNÍ 2013
AUTOR Jiří Hanuš

Trávit čas knihou Katolická církev v Československu 1945–1989! Na našem webu excelsiorportofino.it najdete knihu Katolická církev v Československu 1945–1989 a přečtěte si ji online ve formátu, který vám vyhovuje: PDF, EPUB, MBI. Vítejte!

Publikace - Katolická církev v Československu 1945-1989

Katolická církev v Československu 1945-1989. Kdo napsal knihu Katolická církev v Československu 1945-1989? Autorem je Stanislav Balík, Jiří Hanuš. Hodnocení, recenze, zajímavosti a informace o knize. ČBDB.cz - Databáze knih.

UNIMARC/MARC: Katolická církev v Československu 1945-1989

Katolická církev v Československu 1945-1989: Název česky: Katolická církev v Československu 1945-1989: Název anglicky: The Catholic Church in Czechoslovakia 1945-1989: Autoři: BALÍK, Stanislav (203 Česká republika, garant, domácí) a Jiří HANUŠ (203 Česká republika, domácí). Vydání: 2. vyd. Brno, 400 s. Historie, 2013 ...

Kapka metanového deště.pdf

Korespondence III.pdf

Mikrovlnka - obsluha a recepty.pdf

Rozsudky Veľkej komory Európskeho súdu pre ľudské práva.pdf

Dubrovník.pdf

Cíl mise - Vesmír.pdf

Simpsonova knihovna moudrosti: Homerova kniha.pdf

Naivní detektivka z knihovny.pdf

Papírové řetězy.pdf

O meditaci.pdf