Plynová zařízení v budovách v otázkách a odpovědích eBook

Excelsiorportofino.it Plynová zařízení v budovách v otázkách a odpovědích Image
POPIS

Barevná publikace, přibližující názornou formou čtenáři základní informace z oblasti plynových zařízení. Jejím cílem je přispět formou výčtu základních činností a upozornění na povinnosti a práva při zřizování, zkoušení, kontrolách a provozu těchto zařízení určených k využití zemního plynu v budovách a tím napomoci k prevenci nehod. Svým obsahovým a věcným zaměřením je určena pro laickou i odbornou veřejnost. Odběrná plynová zařízení jsou základními technickými prvky pro konečné využití plynu. Setkáváme se s nimi prakticky nepřetržitě, ať už při pracovní činnosti nebo v soukromém životě. Občas se objeví na stránkách novin nebo vysílání sdělovacích prostředků, a to v tom případě, kdy se stanou součástí procesu, který ohrozil bezpečnost, zdraví a majetek. Není to tím, že by odběrná plynová zařízení byla nebezpečnější než ostatní technická zařízení. K zajištění jejich bezchybné funkce je však třeba splnit některé specifické požadavky, které bezpečný provoz vyžaduje. Na základě statistických údajů lze obecně říci, že v naprosté většině případů neselhává technika, ale lidský činitel. Podle oficiální statistiky Ministerstva vnitra ČR, generálního ředitelství hasičského záchranného sboru, je dlouhodobě podíl událostí při provozu plynových zařízení v budovách ve výši cca 80 %. Událostí se rozumí případy, kdy zemní plyn a zařízení pro jeho využití způsobilo požár, výbuch nebo nutnost technického zásahu. Tato publikace chce napomoci řešení všech možných rizikových stavů, které v souvislosti se zřizováním a provozem odběrných plynových zařízení mohou nastat. Bylo zvoleno řešení nejčastěji se vyskytujících problémů ve formě zpracovaných otázek, odpovědí a praktických příkladů až návodů na řešení zcela konkrétní problematiky.

INFORMACE

NÁZEV SOUBORU Plynová zařízení v budovách v otázkách a odpovědích.pdf
DATUM PUBLIKOVÁNÍ 2007
AUTOR Miroslav Burišin

Hledáte knihu Plynová zařízení v budovách v otázkách a odpovědích? Skvělé, máme tu knihu. Bylo napsáno 2007 a autorem je Miroslav Burišin? Přečtěte si knihy online na našem webu excelsiorportofino.it

Kniha Plynová zařízení v budovách v otázkách a odpovědích ...

Similar Items. Odběrná plynová zařízení a spotřebiče na plynná paliva v budovách = Gas installation pipework and appliances for buildings : TPG G 704 01 : schválena dne 18.12.2008 Published: (2009) ; Odběrná plynová zařízení a spotřebiče na plynná paliva v budovách = Gas installation pipework and appliances for buildings : TPG G 704 01 : schválena dne 29.5.2013 Published ...

VŠTE:TZB_1 Technické zařízení budov I - Informace o předmětu

- Veškerá zařízení připojená na plynárenská zařízení, počínaje hlavním uzávěrem plynu včetně zařízení pro konečné využití plynu; není jím měřicí zařízení. b) Definice podle TPG 704 01 "Odběrná plynová zařízení a spotřebiče na plynná paliva v budovách" a TPG 800 03 "Připojování odběrných ...

Radosť variť.pdf

NLP pro manažery.pdf

Úklady královského dvora.pdf

Šariš, Horný Zemplín - cykloturistická mapa č. 4.pdf

Německý ovčák.pdf

Vzory smluv dle NOZ II..pdf

Andrej Kmeť - sitniansky rytier.pdf

Víla Lila.pdf

Psychofarmaka v medicíně.pdf

Zázračný meč.pdf

Ján Mančuška.pdf

Zdravie a klinika chorôb.pdf

Demonata 5 - Krvavá kreatura.pdf

Rodinné príbehy bez rodín.pdf

ABC First words - Prvé slová.pdf

Podnikateľské minimum.pdf

Nízkoenergetické domy.pdf