Plynová zařízení v budovách v otázkách a odpovědích eBook

Excelsiorportofino.it Plynová zařízení v budovách v otázkách a odpovědích Image
POPIS

Barevná publikace, přibližující názornou formou čtenáři základní informace z oblasti plynových zařízení. Jejím cílem je přispět formou výčtu základních činností a upozornění na povinnosti a práva při zřizování, zkoušení, kontrolách a provozu těchto zařízení určených k využití zemního plynu v budovách a tím napomoci k prevenci nehod. Svým obsahovým a věcným zaměřením je určena pro laickou i odbornou veřejnost. Odběrná plynová zařízení jsou základními technickými prvky pro konečné využití plynu. Setkáváme se s nimi prakticky nepřetržitě, ať už při pracovní činnosti nebo v soukromém životě. Občas se objeví na stránkách novin nebo vysílání sdělovacích prostředků, a to v tom případě, kdy se stanou součástí procesu, který ohrozil bezpečnost, zdraví a majetek. Není to tím, že by odběrná plynová zařízení byla nebezpečnější než ostatní technická zařízení. K zajištění jejich bezchybné funkce je však třeba splnit některé specifické požadavky, které bezpečný provoz vyžaduje. Na základě statistických údajů lze obecně říci, že v naprosté většině případů neselhává technika, ale lidský činitel. Podle oficiální statistiky Ministerstva vnitra ČR, generálního ředitelství hasičského záchranného sboru, je dlouhodobě podíl událostí při provozu plynových zařízení v budovách ve výši cca 80 %. Událostí se rozumí případy, kdy zemní plyn a zařízení pro jeho využití způsobilo požár, výbuch nebo nutnost technického zásahu. Tato publikace chce napomoci řešení všech možných rizikových stavů, které v souvislosti se zřizováním a provozem odběrných plynových zařízení mohou nastat. Bylo zvoleno řešení nejčastěji se vyskytujících problémů ve formě zpracovaných otázek, odpovědí a praktických příkladů až návodů na řešení zcela konkrétní problematiky.

INFORMACE

NÁZEV SOUBORU Plynová zařízení v budovách v otázkách a odpovědích.pdf
DATUM PUBLIKOVÁNÍ 2007
AUTOR Miroslav Burišin

Plynová zařízení v budovách v otázkách a odpovědích je skvělá kniha. Tuto knihu napsal autor Miroslav Burišin. Přečtěte si s námi knihu Plynová zařízení v budovách v otázkách a odpovědích na excelsiorportofino.it

Plynové spotrebiče v bytových priestoroch a požiadavky na ...

Buchta, J. - Burišin, M.: Plynová zařízení v budovách v otázkách a odpovědích. Agentura ČSTZ, Praha 2007, 488 str. Bezpečnostní opatření při úniku zemního plynu V souvislosti se závažnými nehodami, k nimž došlo v poslední době následkem úniků zemního plynu, lze obecně konsta-

Plynová zařízení v budovách | ASB Portal

václav souček půjčky zařízení. ... Ale měnící se klima to nezastaví (možná zpomalí) důležité je, nedělat binec, plasty v oceánech to je hrůza. Doba ledová nastoupila během půl roku, ukázalo nejlepší bahno na světě. Půjčka na doplacení nájemného bez potvrzení příjmu. Půjčka na koupení

Sestřenky.pdf

Přehled učiva vlastivědy pro 4. ročník.pdf

Trnité cesty do říše Nippon.pdf

Lovec přízraků.pdf

Cheesecakes.pdf

Řešení veřejných prostranství a budov.pdf

Dějiny Norska.pdf

Obejměte své vnitřní dítě.pdf

Fyzika 3 pro základní školu RVP.pdf

Slyší Bůh naše modlitby?.pdf

Hravá ruština 7.pdf