Psychiatrie 1999 eBook

Excelsiorportofino.it Psychiatrie 1999 Image
POPIS

Publikace shrnuje optimální diagnostické a léčebné postupy u psychických onemocnění. Návrhy standardů předkládají autoři pod záštitou České psychiatrické společnosti ČLS Jana Evangelisty Purkyně. Jednotlivé kapitoly představují různá psychická onemocnění jako například organické duševní poruchy, afektivní poruchy, fobie, schizofrenii, obsedantně kompulzívní poruchu, posttraumatickou stresovou poruchu, poruchy příjmu potravy a další.V každé ze subkapitol je onemocnění definováno, jsou uvedena epidemiologická data, klasifikace příslušné skupiny psychické poruchy, klinický obraz, diagnostický postup; popsána je dále léčba onemocnění a prognostické faktory.

INFORMACE

NÁZEV SOUBORU Psychiatrie 1999.pdf
DATUM PUBLIKOVÁNÍ 1999
AUTOR pořadatel

Hledáte knihu Psychiatrie 1999? Skvělé, máme tu knihu. Bylo napsáno 1999 a autorem je pořadatel? Přečtěte si knihy online na našem webu excelsiorportofino.it

Psychiatrie - výukové materiály na WWW - 1. lékařská ...

1996 1. atestace z psychiatrie; 1999 atestace z dětské a dorostové psychiatrie; 2007 funkční specializace v systematické psychoterapii; 2009 specializovaná způsobilost k výkonu praxe v oboru psychiatrie dospělých; psychoterapeutické výcviky: relaxační techniky; Eriksonovská hypnoterapie

Naši odborníci - Psychiatrie Praha

1997 - atestace z psychiatrie I. stupně; 2002 - atestace z psychiatrie II. Stupně; 1999-2004 - sebezkušenostní výcvik ve skupinové a komunitní psychoterapii (SUR, VIAP) 2007 ukončeno úplné psychoterapeutické vzdělání pod hlavičkou Pražské vysoké školy psychosociálních studií (výcvik, teorie, supervize)

Norsko-český, česko-norský šikovný slovník.pdf

Soudní psychiatrie a psychologie - 2., rozšířené a aktualizované vydání.pdf

Aktualizácia IV/1.pdf

Pozorování a předpovědi počasí.pdf

Judaismus, křesťanství, islám.pdf

Smutek na vedlejší koleji.pdf

Diár úspechu 2017 - R.A.D.pdf

Hraničářův učeň (Kniha čtrnáctá).pdf

Mezi pionýrským šátkem a mopedem.pdf

Šaty pre Anouk.pdf

Po búrke.pdf

Slovník počítačové informatiky.pdf

Konstrukce v interiéru.pdf

Hravá vlastivěda 4 - Nejstarší české dějiny - Metodická příručka.pdf

Orchideje v bytě a rodinném domě.pdf