Retailový produkčný proces v komerčnom bankovníctve a jeho hodnotenie eBook

Excelsiorportofino.it Retailový produkčný proces v komerčnom bankovníctve a jeho hodnotenie Image
POPIS

Monografia rozvíja vedecké poznatky v oblasti teórie produkčného procesu finančných inštitúcií a otvára nové pohľady na skúmanú problematiku. Je výsledkom výskumu, ktorého hlavným cieľom bolo navrhnúť a spracovať alternatívne možnosti hodnotenia retailového produkčného procesu pobočiek jednej z najväčších komerčných bánk na Slovensku a doplniť tak dodatočnými nezávislými informáciami existujúci systém hodnotenia produkcie pobočiek komerčnej banky.Publikácia je venovaná nielen akademickým spolupracovníkom, ktorí sa venujú oblastiam aplikovanej matematiky a aplikovanej ekonómie, ale aj širšej vedeckej a odbornej verejnosti, manažérom v oblasti finančných služieb, pretože obohatením súčasných poznatkov využívaných pri manažérskych rozhodnutiach o poznatky, ktoré sa dajú získať na základe preštudovania predkladanej publikácie, môže byť ich rozhodovací proces komplexnejší a účinnejší. Takisto je užitočná pre zamestnancov regulátora finančného trhu, pretože informácie o dynamicky sa meniacom ekonomickom modeli v oblasti bankovníctva, o nových možnostiach hodnotenia efektívnosti a výkonnosti im umožňujú lepšie toto odvetvie poznať a regulovať tak, aby sa dosiahla stanovená priorita.

INFORMACE

NÁZEV SOUBORU Retailový produkčný proces v komerčnom bankovníctve a jeho hodnotenie.pdf
DATUM PUBLIKOVÁNÍ 2015
AUTOR Emília Zimková

Hledáte knihu Retailový produkčný proces v komerčnom bankovníctve a jeho hodnotenie? Skvělé, máme tu knihu. Bylo napsáno 2015 a autorem je Emília Zimková? Přečtěte si knihy online na našem webu excelsiorportofino.it

Ostatní naučné a odborné knihy Wolters Kluwer | Alza.cz

Objednávejte knihu Retailový produkčný proces v bankovníctve a jeho hodnotenie v internetovém knihkupectví Megaknihy.cz. Nejnižší ceny 450 výdejních míst 99% spokojených zákazníků

Retailový produkčný proces v komerčnom bankovníctve a jeho ...

Retailový produkčný proces v bankovníctve a jeho hodnotenie sa venuje procesom v bankovom prostredí a hodnoteniu analýzy jednotlivých pobočiek každej banky. Publikácia je spracovaná podľa analýzy hodnotí najväčšiu banku Slovenska aby poukázala na informácie nezávislé pre hodnotenie bánk komerčného typu na Slovensku a ...

Umělecké styly, školy a hnutí - Encyklopedický průvodce moderním uměním.pdf

Tragada.pdf

Strážce duší.pdf

Sudoku XL svazek 5 + 6.pdf

Vrásky mesta / Wrinkles of a city / Die Falten einer Stadt.pdf

V labyrintu lilií.pdf

Metodika činnostního učení v matematice 6. ročníku.pdf

Hush baby.pdf

Poznávej zvířátka: Na statku.pdf

Rušeň Tomáš - Knižka na rok 2013.pdf

České středohoří.pdf

Lásky vojnového zajatca.pdf

Rakovina.pdf