Retailový produkčný proces v komerčnom bankovníctve a jeho hodnotenie eBook

Excelsiorportofino.it Retailový produkčný proces v komerčnom bankovníctve a jeho hodnotenie Image
POPIS

Monografia rozvíja vedecké poznatky v oblasti teórie produkčného procesu finančných inštitúcií a otvára nové pohľady na skúmanú problematiku. Je výsledkom výskumu, ktorého hlavným cieľom bolo navrhnúť a spracovať alternatívne možnosti hodnotenia retailového produkčného procesu pobočiek jednej z najväčších komerčných bánk na Slovensku a doplniť tak dodatočnými nezávislými informáciami existujúci systém hodnotenia produkcie pobočiek komerčnej banky.Publikácia je venovaná nielen akademickým spolupracovníkom, ktorí sa venujú oblastiam aplikovanej matematiky a aplikovanej ekonómie, ale aj širšej vedeckej a odbornej verejnosti, manažérom v oblasti finančných služieb, pretože obohatením súčasných poznatkov využívaných pri manažérskych rozhodnutiach o poznatky, ktoré sa dajú získať na základe preštudovania predkladanej publikácie, môže byť ich rozhodovací proces komplexnejší a účinnejší. Takisto je užitočná pre zamestnancov regulátora finančného trhu, pretože informácie o dynamicky sa meniacom ekonomickom modeli v oblasti bankovníctva, o nových možnostiach hodnotenia efektívnosti a výkonnosti im umožňujú lepšie toto odvetvie poznať a regulovať tak, aby sa dosiahla stanovená priorita.

INFORMACE

NÁZEV SOUBORU Retailový produkčný proces v komerčnom bankovníctve a jeho hodnotenie.pdf
DATUM PUBLIKOVÁNÍ 2015
AUTOR Emília Zimková

Retailový produkčný proces v komerčnom bankovníctve a jeho hodnotenie je skvělá kniha. Tuto knihu napsal autor Emília Zimková. Přečtěte si s námi knihu Retailový produkčný proces v komerčnom bankovníctve a jeho hodnotenie na excelsiorportofino.it

Retailový produkčný proces v bankovníctve a jeho ...

Úvodná stránka > Ekonómia, podnikanie > Ekonómia, manažment > Retailový produkčný proces v bankovníctve a jeho hodnotenie. Retailový produkčný proces v bankovníctve a jeho hodnotenie Monografia.

Retailový produkčný proces v komerčnom bankovníctve a jeho ...

Retailový produkčný proces v bankovníctve a jeho hodnotenie-- autor: Zimková Emília Retailový produkčný proces v komerčnom bankovníctve a jeho hodnotenie-- autor: Zimková Emília. Komentáře ke slovu retailový » přidat nový komentář ...

LEGO Friends: Čas přátelství.pdf

Smrť ministra.pdf

Učebnice praktické autohypnózy.pdf

Pediatrie.pdf

Technological Heredity in Bearing Production.pdf

Paní herečka Libuše Šafránková.pdf

Wok.pdf

Papillon.pdf

Ellinor, dcera pradleny.pdf

Osudy moderního umění.pdf

Dupkáčov nový kamarát.pdf

Dcera čisté krve.pdf

Ottův slovník naučný - 13.pdf