Krása iluminovaných rukopisů eBook

Excelsiorportofino.it Krása iluminovaných rukopisů Image
POPIS

Práce seznamuje čtenáře popularizující formou s problematikou iluminovaných rukopisů českého původu. Nejde o novátorské dílo ani o vyčerpávající syntézu, ale o úvod do problematiky pro široký okruh zájemců. Její nedílnou součástí je obsáhlý obrazový doprovod. Publikace se snaží přiblížit čtenáři rozsáhlé a různorodé bohatství české knižní malby co nejvšestranněji. Neomezuje se proto na obvyklý slohový vývoj, i když i tato kapitola je zde samozřejmě zastoupena, ale věnuje náležitou pozornost i otázkám ikonografickým, pro toto umělecké odvětví mimořádně závažným, stejně jako ornamentálním motivům, heraldice, způsobu práce, donátorství apod.

INFORMACE

NÁZEV SOUBORU Krása iluminovaných rukopisů.pdf
DATUM PUBLIKOVÁNÍ 2012
AUTOR Pavel Brodský

Trávit čas knihou Krása iluminovaných rukopisů! Na našem webu excelsiorportofino.it najdete knihu Krása iluminovaných rukopisů a přečtěte si ji online ve formátu, který vám vyhovuje: PDF, EPUB, MBI. Vítejte!

Krása českých iluminovaných rukopisů (Pavel Brodský ...

Ostrava - Galerie výtvarného umění v Ostravě představuje středověké knižní rukopisy a malby. K nejstarším exponátům patří umělecké kopie bohatě ilustrované Bamberské apokalypsy z první poloviny 11. století, vystaven bude ale také například proslulý Jenský kodex nebo ukázky z Codexu Manesse.

Fotogalerie: Mariánské hodinky, 1. pol. 90. let 14. stol ...

Krása českých iluminovaných rukopisů 2012; Katalog iluminovaných rukopisů Strahovské knihovny 2009; Iluminované rukopisy českého původu v polských sbírkách 2004; Kniha Krása českých iluminovaných rukopisů je v

Rozprávkové čítanie.pdf

Onkologické ošetrovateľstvo I..pdf

Mesto verných.pdf

Marie Nostitzová - Akvarel jako svědek / Das Aquarell als Zeuge.pdf

Border kolie.pdf

Jantarové kukátko (vydání pro mládež).pdf

Čarodejník z krajiny Oz.pdf

Dlouhá Země.pdf

Václav Babinský.pdf

Leknín.pdf

Piráti! Dobrodružství s bílou velrybou.pdf

Velký slovník německých synonym.pdf

Soudní řád správní.pdf

Materská 2018.pdf

Vztáhnout na sebe ruku.pdf

Odborná spôsobilosť vodiča nákladnej dopravy (kolekcia).pdf