Management ve zdravotnictví eBook

Excelsiorportofino.it Management ve zdravotnictví Image
POPIS

Publikace je určena: -řídícím pracovníkům ve zdravotnictví, kterým poskytne přehled, jak zdravotnická zařízení ekonomicky fungují, jak vést pracovníky a zvyšovat kvalitu jejich práce -studentům lékařských fakult, jimž nabídne souhrn všech nezbytných informací, které budou pro svou budoucí manažerskou činnost potřebovat. Dozvíte se: -jaké známe zdravotní systémy a čím se vyznačují -jaké existují typy zdravotních pojištění a co je pro ně příznačné -jak je soustava zdravotnických institucí a zařízení v ČR organizačně uspořádána -jak probíhá financování zdravotnických zařízení v ČR -jak kontrolovat a řídit ekonomické činnosti zdravotnického zařízení -jak ve zdravotnictví plánovat a jaké zvláštnosti vzít v úvahu co je příznačné pro personální činnosti ve zdravotnictví -jaké kariérové postupy ve zdravotnictví existují -jak by měl manažer zdravotnického zařízení pracovat s informacemi -jaké metody pro měření a vyhodnocování kvality můžete v praxi využít -jak kvalitu práce zdravotnických zařízení dlouhodobě zvyšovat. Součástí knihy je i česko-anglický slovník z oblasti managementu, kvality a ekonomie.

INFORMACE

NÁZEV SOUBORU Management ve zdravotnictví.pdf
DATUM PUBLIKOVÁNÍ 2003
AUTOR Ivan Gladkij

Management ve zdravotnictví je skvělá kniha. Tuto knihu napsal autor Ivan Gladkij. Přečtěte si s námi knihu Management ve zdravotnictví na excelsiorportofino.it

Předmět | Management rizik ve zdravotnictví | CEMI

Magisterský studijní program Management ve zdravotnictví vás připraví pro práci na manažerských pozicích v nižší, střední a vyšší linii řízení zdravotnických organizací, a to především v oblasti řízení provozu, financí a odborné péče v nemocnicích, lázních, léčebnách, v domovech důchodců, v neziskových ...

Výsledky hledání „Management ve zdravotnictví ...

MBA Management zdravotnictví Časově flexibilní studijní program je navržen pro manažery zdravotnických a sociálních zařízení všech typů a forem vlastnictví. Znalosti získané studiem programu jsou však využitelné i pro manažery farmaceutických společností, lázeňských zařízení či pojišťoven.

Flirt v Hollywoode.pdf

Jsem v pohodě.pdf

Radosť variť.pdf

Daňová evidence podnikatelů 2004.pdf

Anatomie zla.pdf

1000 riešení 5/2011.pdf

Příběh a Shakespeare.pdf

Rodinné putá.pdf

Meandry.pdf

Únos.pdf

Zákon o pojišťovnictví (č. 277/2009 Sb.).pdf

Flauto dolce - Škola hry na sopránovou zobcovou flétnu (1. díl).pdf

Příběh o Královně jitra a Sulajmánovi, knížeti duchů.pdf

Snadné muffiny.pdf

Trhlina.pdf

Petr Čech.pdf

Modelujeme zvířátka.pdf

Hravý sloh 6.pdf

Potěšení pro duši.pdf