Příručka praktické genealogie eBook

Excelsiorportofino.it Příručka praktické genealogie Image
POPIS

Příručka je určena nejen odborníkům a studentům historie, nýbrž všem zájemcům o soustavný průzkum minulosti vlastního rodu. Kromě základních informací o genealogii (rodopisu) a vysvětlení speciální terminologie poskytuje praktický návod ke studiu archivních pramenů a uspořádání údajů o předcích do genealogických systémů - tzv. stromečků . Druhé vydání příručky je revidováno podle nejnovějšího znění zákona o archivnictví.

INFORMACE

NÁZEV SOUBORU Příručka praktické genealogie.pdf
DATUM PUBLIKOVÁNÍ 2005
AUTOR Marie Marečková

Trávit čas knihou Příručka praktické genealogie! Na našem webu excelsiorportofino.it najdete knihu Příručka praktické genealogie a přečtěte si ji online ve formátu, který vám vyhovuje: PDF, EPUB, MBI. Vítejte!

MAREČKOVÁ, Marie : Příručka praktické genealogie

Příručka rodopisného pracovníka, Mladá Boleslav 1941. Marečková Marie, Příručka praktické genealogie. Jak sestavit rodokmen, Praha - Litomyšl 2004. Markus-Ratkovich A., Příručka rodového kronikáře. Úvod do praktické genealogie, 2. přepracované a ilustrované vydání rodinné kroniky, Praha 1938.

Příručka praktické genealogie - Marie Marečková | Knihy.ABZ.cz

MAREČKOVÁ, Marie, Příručka praktické genealogie, Jak sestavit rodokmen, Paseka,. Praha-Litomyšl, 2004. MARKUS, Antonín, PILNÁČEK, Josef, Znamení a znaky nešlechticů, Rodopisná společnost československá, Praha 1933. MELICHAR, Rudolf a kol., Sborník k základům genealogie, ZK ROH Tesla Cilem teto vystavy je srozumitelnou a ...

Ředitel zeměkoule.pdf

Špeciality poľovníckej a rybárskej kuchyne.pdf

Věřitel v českém a evropském insolvenčním právu.pdf

Život je černý i bílý.pdf

V hĺbke bolesti.pdf

Bůh blízký.pdf

Grafika.pdf

Jak rozchodit rozchody.pdf

DPH 2013.pdf

Izbové rastliny starej mamy.pdf

Božská královna prokletých adamitů.pdf

Vystrihovačky - Medovníkový domček.pdf

Laco Novomeský (1904 - 1976).pdf