Rozumíme účetní závěrce podnikatelů eBook

Excelsiorportofino.it Rozumíme účetní závěrce podnikatelů Image
POPIS

K účetní závěrce je v publikaci přistoupeno způsobem, jenž umožnil její plné přiblížení čtenáři, který nemusí být znalý účtování. Je seznámen s podstatou účetních výkazů, které jsou podloženy účetními zásadami a vytvořeny na základě aplikace účetních metod. Čtenáři se dostane informace o přístupech v USA, v Evropské unii, u účetních jednotek, jejichž cenné papíry jsou kotované na mezinárodních kapitálových trzích (IAS/IFRS). Podrobně je seznámen s koncepcí, strukturou, analýzou všech účetních výkazů, které se používají v České republice, tj. rozvaha, výkaz zisku a ztráty, přehled o peněžních tocích a přehled o změnách vlastního kapitálu, a to včetně informací, jež účetní výkazy komentují a doplňují v příloze.Kniha je napsaná způsobem, který přinese zásadní poznatky jak neúčetním zájemcům o informace z účetní závěrky, tak účetním profesionálům. Finančním analytikům nabízí systematický přehled přístupů a základních ukazatelů, které při svojí práci mohou využít, včetně návodu, jak přistoupit k porozumění vypočítaných výsledků.Ze změn zahrnutých v publikaci vybíráme: nový přístup k výzkumu a vývoji, právo volby účetní jednotky při vykazování časového rozlišování, úprava vykazování výsledku hospodaření za minulá účetní období, změna v odpisování goodwillu.Právní stav publikace k 1. 6. 2019.

INFORMACE

NÁZEV SOUBORU Rozumíme účetní závěrce podnikatelů.pdf
DATUM PUBLIKOVÁNÍ 2019
AUTOR Hana Březinová

Trávit čas knihou Rozumíme účetní závěrce podnikatelů! Na našem webu excelsiorportofino.it najdete knihu Rozumíme účetní závěrce podnikatelů a přečtěte si ji online ve formátu, který vám vyhovuje: PDF, EPUB, MBI. Vítejte!

Rozumíme účetní závěrce podnikatelů | Dumknihy.cz - knihy ...

Hledáte Rozumíme účetní závěrce podnikatelů - 3. vydání od Hana Březinová? Dnes objednáte, zítra vyzvednete… a můžete začít číst. 33 prodejen po celé ČR

Rozumíme účetní závěrce podnikatelů - 3. vydání | epravo.cz

Hledáte Rozumíme účetní závěrce podnikatelů - 3. vydání od Hana Březinová? Dnes objednáte, zítra vyzvednete… a můžete začít číst. 33 prodejen po celé ČR

Tunisko.pdf

Příběhy slavných oper - Od Mozarta k Janáčkovi.pdf

Esetin gén.pdf

Daňový špeciál 1/2015.pdf

Futbalové klenoty.pdf

Nekonečné vymaľovanky: Doprava.pdf

Hříchy Hollywoodu.pdf

Kohútie modlitby.pdf

2x: Vrchní inspektor Pravítko, Denis.pdf

5 rolí manažera.pdf

...a já, Katarína Kolníková.pdf

Pohádky před spaním.pdf

Čti+ Muzikanti.pdf

Disney Princezna: Omalovánky s kamínky.pdf