Zadávání, hodnocení a kontrola veřejných zakázek eBook

Excelsiorportofino.it Zadávání, hodnocení a kontrola veřejných zakázek Image
POPIS

Veřejné zakázky představují významný alokační institut veřejných zdrojů. Realizované veřejné zakázky v současné době „absorbují“ přibližně 10 procent vytvořeného HDP. To staví otázku, jak hospodárně, efektivně a účelně jsou tyto zdroje využívány.Ekonomicky racionální nakládání s veřejnými zdroji, které jsou používány na veřejné zakázky, vyžaduje patřičně realizovat jak právní procedury související se zadáváním, hodnocením a kontrolou veřejných zakázek, tak dbát i na ekonomickou (obsahově věcnou) stránku všech procedur zadávacího a realizačního procesu veřejných zakázek. Tomuto problému je věnována tato publikace.

INFORMACE

NÁZEV SOUBORU Zadávání, hodnocení a kontrola veřejných zakázek.pdf
DATUM PUBLIKOVÁNÍ 2008
AUTOR František Ochrana

Trávit čas knihou Zadávání, hodnocení a kontrola veřejných zakázek! Na našem webu excelsiorportofino.it najdete knihu Zadávání, hodnocení a kontrola veřejných zakázek a přečtěte si ji online ve formátu, který vám vyhovuje: PDF, EPUB, MBI. Vítejte!

Zadávání, hodnocení a kontrola veřejných zakázek ...

Kontrola veřejných zakázek KURZ SEZNAMUJE ÚČASTNÍKY S KONTROLNÍMI POSTUPY VYUŽÍVANÝMI PŘI KONTROLE VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK V PROJEKTECH SPOLUFINANCOVANÝCH ZE ZDROJŮ EU. Účastníkům kurzu budou představeny kontrolní listy využívané pro kontrolu veřejných zakázek v rámci operačních programů.

SEMINÁŘ PRO PŘÍJEMCE - ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK Oddělení ...

úpravu způsobu zadávání veřejných zakázek a zejména z tohoto důvodu byl přijat v roce 1999 zákon č. 194/1999 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Se vstupem České republiky do Evropské unie, dne 1. 5. 2004, vstoupil v účinnost zákon č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách.

Nový Slovenský jazyk 1 pre stredné školy (zošit pre učiteľa).pdf

Paradoxné prikázania.pdf

Příběh o Třpytivé rovině.pdf

Slabikář pro 1. ročník základní školy.pdf

Já, JůTuber 3.pdf

Ľudské faktory v letectve.pdf

Tutanchamon.pdf

Čtenáři filmu – diváci časopisu.pdf

Sudoku veľká kniha.pdf

Uzly.pdf

Čoskoro budem prvákom.pdf

Youcat: Katechismus katolické církve pro mladé.pdf

Akustika hudebních prostorů v České republice - 2. díl.pdf