Krížom krážom - Slovenčina A1 eBook

Excelsiorportofino.it Krížom krážom - Slovenčina A1 Image
POPIS

Krížom-krážom, Slovenčina A1 sprevádzala v poslednom desaťročí tisícky rôznorodých záujemcov o slovenčinu a Slovensko pri ich prvých dialógoch, objavovaní gramatických pravidiel, ale aj pri spoznávaní našich zvykov či zmyslu pre humor. Druhé, prepracované a doplnené vydanie učebnice vzniklo predovšetkým ako reflexia meniacej sa reality spoločenského kontextu i komunikačných okruhov, ktoré sa, prirodzene, odrazili aj v jazyku a dnes zaujímajú moderného učiaceho sa. Oproti svojej predchodkyni prináša táto publikácia aj viac nahrávok prístupných online, väčšie množstvo cvičení, rozdelenie gramatiky na menšie celky a s dôrazom na najfrekventovanejšie gramatické tvary.Lexika vysvetlená pomocou obrázkov a formou jednoduchého výkladu (Vocabulary explained in pictures and definitions)Frekventované slová, slovné spojenia a frázy v bežných komunikačných situáciách (Frequently used words, colocations and phrases in day-to-day situations)Praktické úlohy, doplnkové texty s cvičeniami (Practical exercises, additonal texts with exercises)Zaujímavé hlavolamy a didaktické hry (Interesting brainteasers and didactic games)Súhrnné gramatické tabuľky (Grammar reference section)Kľúč k cvičeniam (Key to exercises)Prehľadný slovensko-anglický slovníček (Easy-to-follow Slovak-English glossary)

INFORMACE

NÁZEV SOUBORU Krížom krážom - Slovenčina A1.pdf
DATUM PUBLIKOVÁNÍ 2018
AUTOR Renáta Kamenárová

Hledáte knihu Krížom krážom - Slovenčina A1? Skvělé, máme tu knihu. Bylo napsáno 2018 a autorem je Renáta Kamenárová? Přečtěte si knihy online na našem webu excelsiorportofino.it

Krížom krážom - Slovenčina A1 - Renáta Kamenárová a kol ...

Križom Kražom - Slovenčina A1 + A2 Autor: Kamenarova, Renata et al. Jahr: 2015 Verlag: Univerzita Komenskeho Slovaca ISBN: 978-802-233-826-4

SAS: Course A1 information - e Slovak

Krížom krážom. Slovenčina A1+A2, cvičebnica Ivoríková Helena a kolektív - viac ako 450 praktických cvičení - precvičenie lexiky pomocou obrázkov i textov - dôkladné zopakovanie si základnej gramatiky - zdokonalenie používania frekventovaných slov, slovných spojení a fráz v bežných komunikačných situáciách - zaujímavé hlavolamy a didaktické hry - kľúč k ...

SARS.pdf

História bojovej techniky.pdf

Nepřátelé a milenci.pdf

Genetika v klinické praxi I..pdf

Krtko v zime - puzzle.pdf

Zápisník milovníka vína.pdf

A dosť!.pdf

Přeprogramuj svůj mozek na lásku.pdf

Robin Hood.pdf

Architektony a stroje.pdf

Ochrana obyvatelstva.pdf

Veľká kniha o veľkých dinosauroch.pdf

Nejlepší české básně 2016.pdf