Krížom krážom - Slovenčina A1 eBook

Excelsiorportofino.it Krížom krážom - Slovenčina A1 Image
POPIS

Krížom-krážom, Slovenčina A1 sprevádzala v poslednom desaťročí tisícky rôznorodých záujemcov o slovenčinu a Slovensko pri ich prvých dialógoch, objavovaní gramatických pravidiel, ale aj pri spoznávaní našich zvykov či zmyslu pre humor. Druhé, prepracované a doplnené vydanie učebnice vzniklo predovšetkým ako reflexia meniacej sa reality spoločenského kontextu i komunikačných okruhov, ktoré sa, prirodzene, odrazili aj v jazyku a dnes zaujímajú moderného učiaceho sa. Oproti svojej predchodkyni prináša táto publikácia aj viac nahrávok prístupných online, väčšie množstvo cvičení, rozdelenie gramatiky na menšie celky a s dôrazom na najfrekventovanejšie gramatické tvary.Lexika vysvetlená pomocou obrázkov a formou jednoduchého výkladu (Vocabulary explained in pictures and definitions)Frekventované slová, slovné spojenia a frázy v bežných komunikačných situáciách (Frequently used words, colocations and phrases in day-to-day situations)Praktické úlohy, doplnkové texty s cvičeniami (Practical exercises, additonal texts with exercises)Zaujímavé hlavolamy a didaktické hry (Interesting brainteasers and didactic games)Súhrnné gramatické tabuľky (Grammar reference section)Kľúč k cvičeniam (Key to exercises)Prehľadný slovensko-anglický slovníček (Easy-to-follow Slovak-English glossary)

INFORMACE

NÁZEV SOUBORU Krížom krážom - Slovenčina A1.pdf
DATUM PUBLIKOVÁNÍ 2018
AUTOR Renáta Kamenárová

Trávit čas knihou Krížom krážom - Slovenčina A1! Na našem webu excelsiorportofino.it najdete knihu Krížom krážom - Slovenčina A1 a přečtěte si ji online ve formátu, který vám vyhovuje: PDF, EPUB, MBI. Vítejte!

SAS: Course A1 information - e Slovak

Basic information e-slovak A1 consists of 10 topic-based units introducing day-to-day situations in the lives of the four main characters: Johanna, Zuzana, Róbert and Carlo. The course approximately corresponds to the textbook called Krížom-krážom - slovenčina A1 (1st Ed., 2007).It is one of the series of textbooks Krížom-krážom which have been published by Studia Academica Slovaca ...

KRIZOM KRAZOM A2 PDF - Chris May Field

Kniha: Krížom krážom Slovenčina A1 Autor: Renáta Kamenárová ; Eva Španová ; Hana Tichá ; kolektiv Original and richly illustrated textbook and a CD for the A1 level is composed in a communicative way without an intermediary language.Bohato ilustrovaná učebnica s dvomi CD pre stupeň A1 je ...

Zdravé tuky.pdf

Královské pohádky.pdf

Medzinárodné vzťahy - Medzinárodná politika.pdf

Plavba za objevy.pdf

Cesta Světla.pdf

Nekonečná láska.pdf

Moja domáca lekárnička z bylín.pdf

Pilates krok za krokom.pdf

Václav Havel – Vilém Prečan: Korespondence 1983–1989.pdf

Proč škodí mikrovlnky.pdf

Svět:.pdf

Osobnosti českých dějin.pdf

Filmové hvězdy a jejich hlášky.pdf