Naléhavé stavy v psychiatrii eBook

Excelsiorportofino.it Naléhavé stavy v psychiatrii Image
POPIS

Prakticky koncipovaná příručka určená pro každodenní psychiatrickou praxi. Impozantní autorský kolektiv vedený prof. MUDr. Hanou Papežovou, CSc., zpracoval akutní psychiatrii v celé šíři: Nespolupracující pacientTelefonická intervence Psychiatrická péče a právní normy Suicidální a sebepoškozující se pacient Agresivní pacient Neklidný pacient a somaticky obtížný pacient Simulace, předstíraná porucha a somatizace Krizová intervence: základní postupy Akutní truchleníPráce s oběťmi katastrofOběti znásilnění Krize v rodině Akutní intervence v geriatrii. Umírání Zneužívání partnera, dítěte včetně zneužívání sexuálního Pacient s poruchou osobnosti v krizi Úzkostné a panické stavy Depresivní porucha Akutní psychóza a katatonie Krize u schizofrenních a chronicky nemocných psychotických pacientů Mánie Psychiatrické symptomy u somatických onemocnění a intoxikací Deliria a neurologická onemocnění s psychiatrickou symptomatikou Psychogenní neepileptické záchvaty Intoxikace

INFORMACE

NÁZEV SOUBORU Naléhavé stavy v psychiatrii.pdf
DATUM PUBLIKOVÁNÍ 2015
AUTOR Hana Papežová

Trávit čas knihou Naléhavé stavy v psychiatrii! Na našem webu excelsiorportofino.it najdete knihu Naléhavé stavy v psychiatrii a přečtěte si ji online ve formátu, který vám vyhovuje: PDF, EPUB, MBI. Vítejte!

Naléhavé stavy v psychiatrii | Odborná literatura a ...

Naléhavé stavy v psychiatrií ... CSc., zpracoval akutní psychiatrii v celé šíři: Nespolupracující pacient • Telefonická intervence • Psychiatrická péče a právní normy • Suicidální a sebepoškozující se pacient • Agresivní pacient • Neklidný pacient a somaticky obtížný pacient • Simulace, předstíraná ...

Naléhavé stavy v psychiatrii - Hana Papežová a kolektív ...

Naléhavé stavy v psychiatrii - Papežová Hana - Prakticky koncipovaná příručka určená pro každodenní psychiatrickou praxi. Impozantní autorský kolektiv vedený prof. MUDr. Hanou Papežovou, CSc., zpracoval akutní psychiatrii v celé šíři: Nespolupracujíc

Hubneme s rozumem v praxi.pdf

Pleteme košíky z trav a bylin.pdf

Vnem v zrkadle fotografie a filmu.pdf

Právní odpovědnost v medicině.pdf

Úplné znenia zákonov 31/2016.pdf

Prvá pomoc u detí.pdf

Príručka mzdovej účtovníčky 2019.pdf

Sebeobrana pro každého.pdf

Daň z převodu nemovitostí.pdf

Vzpomínky na jednu vesnickou tancovačku.pdf

Hry a pohádkové snění.pdf

Hravé těstoviny.pdf

Byzantský ikonoklazmus 726—843.pdf

Moderní porodnictví.pdf

Moc, peníze a právo.pdf

Od národního státu ke státu národností?.pdf

Zlodejka kníh + Posol (kolekcia).pdf

Nekonečná energia.pdf