Bioplynové stanice s mokrým procesem eBook

Excelsiorportofino.it Bioplynové stanice s mokrým procesem Image
POPIS

Práce se zabývá zpracováním vedlejších živočišných produktů, vyřazených z potravinového řetězce (konfiskátů a jatečních odpadů) k získání podkladů pro dosažení cíle projektu - návrhu vhodného technologického postupu pro zpracování konfiskátů a jatečních odpadů bioplynovým procesem. Perspektivně práce sleduje nejen energetické využití bioplynu výrobou elektrické energie a tepla, ale směruje další práce na výrobu bioetanolu a biopaliv. Dále naznačuje perspektivní využití bioplynu, které spočívá v jeho úpravě na kvalitní parametry zemního plynu a jeho použití pro pohon motorových vozidel. Publikace je metodickou pomůckou pro projektování bioplynových stanic ve všech fázích výstavby, tj. při přípravných pracích, formulaci zadání, zpracování studie proveditelnosti i projektové dokumentace. Obsahuje i souhrn nejdůležitějších právních předpisů a norem a mj. doporučené pojetí stavebních objektů a sestav provozních souborů jejich technologických zařízení.

INFORMACE

NÁZEV SOUBORU Bioplynové stanice s mokrým procesem.pdf
DATUM PUBLIKOVÁNÍ 2008
AUTOR Jaroslav Kouďa

Bioplynové stanice s mokrým procesem je skvělá kniha. Tuto knihu napsal autor Jaroslav Kouďa. Přečtěte si s námi knihu Bioplynové stanice s mokrým procesem na excelsiorportofino.it

Bioplynové stanice | witkowitz-envi.cz

Kupte knihu Bioplynové stanice s mokrým procesem od Jaroslav Kouďa na Martinus.cz. Čtenářské recenze Poštovné nad 999 Kč zdarma Slevy na bestsellery 25 %

Bioplynové stanice s mokrým procesem - Jaroslav Kouďa ...

Funkce garážové bioplynové stanice . Střídavě po cca 20 až 25 dnech se separovaný domovní bioodpad bez dalšího dotřídění a zeleň promíchává s částí vyskladněného produktu po fermentaci v poměru 2:1 - 3:1. Aerobním termofilním procesem se směs během 3 až 4 dnů zahřeje na cca 65 °C. Zahřátá směs se naskladní až do výšky cca 3 m do plynotěsného boxu ...

Poklady Země.pdf

Co, kdy a jak ve výchově dětí.pdf

Kuchařka pro Krkonošského medvěda.pdf

Kruté příběhy sladké Francie, aneb co v průvodcích nenajdete.pdf

Fotbal.pdf

Ekotoxikologie.pdf

Anatomie lásky.pdf

Tajemný jezdec.pdf

Sčítač.pdf

Příběhy pražských svatyní.pdf

Farmakoterapie vnitřních nemocí - 2., přepracované a rozšířené vydání.pdf