Právo životného prostredia eBook

Excelsiorportofino.it Právo životného prostredia Image
POPIS

Prvá publikácia z dlhodobého projektu publikácií týkajúcich sa životného prostredia je zameraná na výklad zákona č. 309/1991 Zb. o ochrane ovzdušia. Cieľom tejto publikácie, ktorá je prvá svojho druhu na Slovensku, je sprístupniť úplné znenia právnych predpisov upravujúcich túto problematiku (okrem už spomenutého základného predpisu aj zákon č. 134/1992 Zb. o štátnej správe ochrany ovzdušia, zákon č. 311/1992 Zb. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia a vyhlášky č. 111/1993 Z.z. a č. 112/1993 Z.z.), ktoré sú vzhľadom na viaceré novelizácie neprehľadné, a zároveň poskytnúť odbornej verejnosti výklad jednotlivých ustanovení spomenutých predpisov vrátane ich spätosti s inými právnymi predpismi. Publikácia je určená predovšetkým prevádzkovateľom zdrojov znečisťovania ovzdušia, obciam, pracovníkom orgánov štátnej správy, právnikom, ale aj mimovládnym organizáciám s environmentálnym zameraním, a každému, kto sa chce oboznámiť s predpismi na úseku ochrany ovzdušia. Možno ju využiť aj ako pomôcku pri vzdelávaní zameranom na ochranu ovzdušia.

INFORMACE

NÁZEV SOUBORU Právo životného prostredia.pdf
DATUM PUBLIKOVÁNÍ none
AUTOR B. Rosa

Trávit čas knihou Právo životného prostredia! Na našem webu excelsiorportofino.it najdete knihu Právo životného prostredia a přečtěte si ji online ve formátu, který vám vyhovuje: PDF, EPUB, MBI. Vítejte!

PDF Medzinárodné Právo Životného Prostredia

Kupte knihu Právo životného prostredia od Milan Štefanovič, Soňa Košičiarová, Ján Pirč na Martinus.cz. Čtenářské recenze Poštovné nad 999 Kč zdarma Slevy na bestsellery 25 %

410/2012 Z.z. Vyhláška Ministerstva životného prostredia ...

Odborné knihy, učebnice a komentáre z oblasti práva životného prostredia, odpadového a vodného hospodárstva.

Magic of Nature.pdf

Praktická apiterapia.pdf

Černý Mustang.pdf

Interna.pdf

Funny English pre štvrtákov.pdf

Hrajúca gitara.pdf

Pop - Rockový spev (cvičenia + CD).pdf

Umění přežít.pdf

V moci kouzel.pdf

Zlodejka kníh.pdf

Jak profesionálně telefonovat v šesti jazycích.pdf

Frajer na záskok.pdf

Koncert velmocí.pdf

Diktáty pro 5. třídu.pdf

Na druhém břehu řeky.pdf

Norbert Grund (1717–1767).pdf