Právo životného prostredia eBook

Excelsiorportofino.it Právo životného prostredia Image
POPIS

Prvá publikácia z dlhodobého projektu publikácií týkajúcich sa životného prostredia je zameraná na výklad zákona č. 309/1991 Zb. o ochrane ovzdušia. Cieľom tejto publikácie, ktorá je prvá svojho druhu na Slovensku, je sprístupniť úplné znenia právnych predpisov upravujúcich túto problematiku (okrem už spomenutého základného predpisu aj zákon č. 134/1992 Zb. o štátnej správe ochrany ovzdušia, zákon č. 311/1992 Zb. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia a vyhlášky č. 111/1993 Z.z. a č. 112/1993 Z.z.), ktoré sú vzhľadom na viaceré novelizácie neprehľadné, a zároveň poskytnúť odbornej verejnosti výklad jednotlivých ustanovení spomenutých predpisov vrátane ich spätosti s inými právnymi predpismi. Publikácia je určená predovšetkým prevádzkovateľom zdrojov znečisťovania ovzdušia, obciam, pracovníkom orgánov štátnej správy, právnikom, ale aj mimovládnym organizáciám s environmentálnym zameraním, a každému, kto sa chce oboznámiť s predpismi na úseku ochrany ovzdušia. Možno ju využiť aj ako pomôcku pri vzdelávaní zameranom na ochranu ovzdušia.

INFORMACE

NÁZEV SOUBORU Právo životného prostredia.pdf
DATUM PUBLIKOVÁNÍ none
AUTOR B. Rosa

Právo životného prostredia je skvělá kniha. Tuto knihu napsal autor B. Rosa. Přečtěte si s námi knihu Právo životného prostredia na excelsiorportofino.it

Právo životného prostredia | Predmety katedry | Právnická ...

PRACOVNÉ PRÁVO: Máte už veľký komentár k Zákonníku práce? Prečítajte si mená jeho autorov (5.3.2020) ... 410/2012 Z.z. Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky. ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o ovzduší ...

PDF Medzinárodné Právo Životného Prostredia

Ochrana životného prostredia alebo zriedkavo environmentálna ochrana sú (podľa zákona č. 17/1992 Zb.) činnosti, ktorými sa predchádza znečisťovaniu alebo poškodzovaniu životného prostredia alebo sa toto znečisťovanie alebo poškodzovanie obmedzuje a odstraňuje. Zahŕňa ochranu jeho jednotlivých zložiek alebo konkrétnych ekosystémov a ich vzájomných väzieb, ale aj ...

Msta písecké panny.pdf

Daňové právo na Slovensku.pdf

Zákony 2011/IV..pdf

Opakování dějin pravěku a starověku.pdf

Opakujeme češtinu ve 3. až 5. ročníku.pdf

Manželství a rodina.pdf

S těmi nejhoršími úmysly.pdf

Prostor a místo.pdf

Nedeľné príhovory z Vatikánskeho rádia (kolekcia 3 kníh).pdf

S hausbótem po Alsasku, Champagne a Picardie.pdf

Asfalt.pdf

Tvář baroka.pdf

Matematika pre 7. ročník ZŠ a 2. ročník gymnázií s osemročným štúdiom.pdf

Tyroly.pdf