Kráľovstvo Slovanov eBook

Excelsiorportofino.it Kráľovstvo Slovanov Image
POPIS

Pôvodná kniha Maura Orbiniho Kráľovstvo Slovanov by sa dala rozčleniť na tri časti. V prvej časti je všeobecný prehľad o Slovanoch, druhou časťou je prevzatá kniha, dnes nazývaná Letopis popa Dukljanina (hoci jej názov je tiež Kráľovstvo Slovanov), a v tretej časti sú popísané dejiny Slovanov na Balkáne.Naším zámerom nebolo v tejto chvíli vydať Orbíniho knihu Kráľovstvo Slovanov vcelku, ale vybrať z nej kapitoly, ktoré považujeme za zaujímavé pre slovenského čitateľa z hľadiska najstarších zdokumentovaných a zachovaných slovanských dejín. Z toho dôvodu prinášame rešeršovanú prvú časť knihy, namiesto druhej časti sme vsunuli pôvodné dielo Popa Dukljanina, a tretiu časť, ktorá sa dopodrobna venuje vojnám na Balkáne, sme vynechali ako časť lokálneho významu, ktorá sa netýka priamo slovenského čitateľa.

INFORMACE

NÁZEV SOUBORU Kráľovstvo Slovanov.pdf
DATUM PUBLIKOVÁNÍ 2016
AUTOR Pop Dukljanin

Kráľovstvo Slovanov je skvělá kniha. Tuto knihu napsal autor Pop Dukljanin. Přečtěte si s námi knihu Kráľovstvo Slovanov na excelsiorportofino.it

Kráľovstvo Slovanov - Mauro Orbini; Pop Dukljanin od 16,46 ...

Pôvodná kniha Maura Orbiniho Kráľovstvo Slovanov by sa dala rozčleniť na tri časti. V prvej časti je všeobecný prehľad o Slovanoch, druhou časťou je prevzatá kniha, dnes nazývaná Letopis popa Dukljanina (hoci jej názov je tiež Kráľovstvo Slovanov), a v tretej časti sú popísané dejiny Slovanov na Balkáne.

Mauro Orbini - MegaKnihy.cz

Pôvodná kniha Maura Orbiniho Kráľovstvo Slovanov by sa dala rozčleniť na tri časti. V prvej časti je všeobecný prehľad o Slovanoch, druhou časťou je prevzatá kniha, dnes nazývaná Letopis popa Dukljanina (hoci jej názov je tiež Kráľovstvo Slovanov), a v tretej časti sú popísané dejiny Slovanov na Balkáne.

Klam lásky.pdf

Škola noci 12: Vykúpená.pdf

Strop nade mnou jednou zmizí.pdf

Snadný Tarot.pdf

Hugo a jeho velký objev.pdf

Rytmy + pohyb + světlo.pdf

Stébla trávy.pdf

Zeměpis 6 - pracovní sešit.pdf

Odborná němčina ve stavebnictví.pdf

Hráme sa so samolepkami: Na dvore.pdf

Rasa.pdf

Teď ještě hlavou o střepy / It only takes splinters in the head.pdf

Anglicky bez učitele.pdf

Anatomie skandálu.pdf

Jak to, že… lidské tělo zvládne tolik věcí?.pdf

České umění 1900-1990.pdf