Společenské vědy pro střední školy 2. díl eBook

Excelsiorportofino.it Společenské vědy pro střední školy 2. díl Image
POPIS

Průvodce obsahuje podrobný popis všech částí učebnice i pracovního sešitu a náměty pro práci s učebnicovou sadou Společenské vědy pro střední školy - 2. díl. Průvodce přináší řadu podkladů pro vlastní tvorbu ŠVP, a to včetně detailní charakteristiky příslušných vzdělávacích oblastí dle RVP G (primárně vzdělávací oblast Člověk a společnost) a RVP SOV (primárně vzdělávací oblast Společenskovědní vzdělávání), klíčových kompetencí a průřezových témat. Všechny kapitoly učebnicové sady jsou následně analyzovány ve vztahu k požadovaným obsahům vzdělávání a očekávaným výstupům dle odpovídajících vzdělávacích oblastí. V části Průvodce jednotlivými kapitolami učebnice a pracovního sešitu jsou připraveny tabulky, které přehledně zachycují provázanost mezi jednotlivými částmi učebnicové sady (učebnice, pracovní sešit) a v nichž lze jednoduše vyhledat, co všechno je možno použít k přípravě náplně dané vyučovací hodiny. Tabulky by měly výrazně přispět ke snazší přípravě vyučovací hodiny a k volbě takového jejího obsahu, který povede k realizaci stanovených cílů. Připojen je i detailní klíč ke cvičením pracovního sešitu, který se neomezuje na výčet správných řešení cvičení, ale připojuje i metodické pokyny pro vhodnou realizaci jednotlivých aktivit a odkazy na relevantní zdroje informací vzhledem k tématu podkapitoly.

INFORMACE

NÁZEV SOUBORU Společenské vědy pro střední školy 2. díl.pdf
DATUM PUBLIKOVÁNÍ 2010
AUTOR Denisa Denglerová

Společenské vědy pro střední školy 2. díl je skvělá kniha. Tuto knihu napsal autor Denisa Denglerová. Přečtěte si s námi knihu Společenské vědy pro střední školy 2. díl na excelsiorportofino.it

Společenské vědy pro střední školy - 2.díl - Učebnice ...

Průvodce pro učitele k učebnicové sadě Společenské vědy pro střední školy - 2. díl nabízí učitelům společenských věd detailní podporu pro tvorbu kvalitního a zajímavého vyučování, které bude současně plně odpovídat reformě středoškolského vzdělávání.

Kniha: Společenské vědy pro střední školy 2. díl | Knihy ...

Představujeme druhý díl učebnice z učebnicové sady Společenské vědy pro střední školy. Učebnicová sada, která postupně pokryje všechny čtyři ročníky středoškolského studia základů společenských věd, je složena z samostatně prodávané učebnice, pracovního sešitu.Sada je koncipována tak, aby se její jednotlivé části vzájemně doplňovaly a umožnily svým ...

Cezhraničná spolupráca štátov V4.pdf

Sovětská esa na lavočkinech.pdf

Práce s kůží.pdf

Monika.pdf

Právo na odvetu.pdf

Z vrchov a dolín.pdf

Podvojné účtovníctvo podnikateľov 2016.pdf

Světlo, paprsek, třpyt (kniha + CD).pdf

Vaříme trochu jinak.pdf

Pleteme bez jehlic.pdf

Velký slovník sprostých slov.pdf

Jozef Tiso a Vatikán.pdf

Svaté Hildegardy Cestyvěz.pdf

Přehled judikatury ve věcech obchodních společností.pdf

Neposedná lienka.pdf

Obě strany invaze.pdf

Vzpomínky převážně nevážně.pdf

Rekviem.pdf

Poznáváme barvy s krtkem.pdf