Vývoj vlastnictví k půdě a souvisejících procesů na území ČR od roku 1918 do současné doby eBook

Excelsiorportofino.it Vývoj vlastnictví k půdě a souvisejících procesů na území ČR od roku 1918 do současné doby Image
POPIS

Jednou ze základních teorií, která zásadním způsobem determinuje hospodářskou politiku, je teorie vlastnických práv. Proto tato publikace analyzuje vývoj vlastnictví k jednomu z nejdůležitějších statků, kterým je půda, v časovém intervalu od roku 1918 do roku 2010. Zároveň jsou analyzovány související národohospodářské procesy, které měly zásadní vliv na vývoj vlastnických práv obecně, tedy nejenom k půdě. Zkoumané období je rozděleno do pěti časových intervalů, které jsou dány hospodářsko-právní formou v tom kterém období. Jedná se o období 1918 až 1939, 1939 až 1945, 1945 až 1948, 1948 až 1989 a 1989 až 2010. V každém období je systémově zkoumán tehdejší právní rámec pozemkových reforem, institucionální zajištění pozemkových reforem, analýza vlastního průběhu realizovaných změn vlastnických práv a procesy související, které determinovaly vývoj vlastnictví v každé hospodářsko-právní formě. Analýza uvedených aspektů má čtenáři poskytnout přehled o vývoji zkoumaných aspektů v jednotlivých hospodářsko-právních formách, zejména o vývoji vlastnických práv jako základního statku na území ČR.

INFORMACE

NÁZEV SOUBORU Vývoj vlastnictví k půdě a souvisejících procesů na území ČR od roku 1918 do současné doby.pdf
DATUM PUBLIKOVÁNÍ 2013
AUTOR Karel Zeman

Hledáte knihu Vývoj vlastnictví k půdě a souvisejících procesů na území ČR od roku 1918 do současné doby? Skvělé, máme tu knihu. Bylo napsáno 2013 a autorem je Karel Zeman? Přečtěte si knihy online na našem webu excelsiorportofino.it

Skryté dějiny evropské integrace od roku 1918 do současnosti

Vývoj od roku 1918. Již na počátku 20. stol. Patřilo území ČR mezi hospodářsky nejvyspělejší země. Vývoj od roku 1993 • Rozpad ČSFR byl dalším narušením hosp. vztahů a vazeb • Průmyslová výroba je hlavní složkou hospodářství naší republiky • Vytvoření hlavních průmyslových...

PPT - Vývoj telesnej výchovy a športu na území Slovenska...

Od ledna 2018 na ně budou mít ostatní spoluvlastníci opět předkupní právo. V inzerátech na prodej bytů se objevují i nemovitosti, které inzerentovi tak úplně nepatří. Jedná se o nemovitosti ve společném vlastnictví a předmětem nabídky je tedy jen podíl...

Vzhůru do (responzivního) webdesignu.pdf

Palace pets - Zábava pre každé tvorivé dieťa!.pdf

Učebnice létání.pdf

Stres v práci a v životě.pdf

Největší z pierotů.pdf

Obrazy z dějin národa českého.pdf

Lingea EasyLex - Anglický slovník.pdf

Tajemství mládí III.pdf

Vlci Sudet.pdf

Andrej Bičan varí s Andreou.pdf

Objevujeme svět! Ovoce.pdf

Zpověď lovce ekonomik.pdf

Aktualizácia 2018 III/5.pdf

Srí Lanka.pdf

Tajná agentka Cleo.pdf

Srubové domy z kulatin.pdf

Město a povodeň.pdf

Kvalitativní výzkum.pdf

Elegia - žalospev.pdf