Sepulkrální skulptura jagellonského období v Čechách eBook

Excelsiorportofino.it Sepulkrální skulptura jagellonského období v Čechách Image
POPIS

První publikace mapující sepulkrální skulptury z období vlády jagellonské dynastie, jež je bezpochyby jedním vrcholných období dějin českého umění, přispívá k ucelení představy o výtvarné kultuře tohoto období výzkumem specifické sochařské sféry z pohledu uměleckohistorického a epigrafického. Na příkladu relativně malé exkluzivní skupiny památek zkoumá, do jaké míry se význam té doby promítá i do dochovaného nápisového fondu. Závažnost a zajímavost takto postavené otázky navíc akcentuje fakt, že druhá polovina 15. století a první polovina století šestnáctého je ze středoevropského a pochopitelně i českého epigrafického pohledu obdobím v mnohém přelomovým.I když se konvolut studovaných děl dochoval jen v torzálním stavu, jsou jednotlivé práce svědectvím o sociálním postavení objednavatele, jeho náboženském zakotvení, kulturní úrovni i výtvarném cítění a také o jazykovém úzu zkoumané historické periody. Do textu, který obsahuje studii uměleckohistorickou, epigrafickou a podrobný katalog děl, jsou zahrnuty též sepulkrální skulptury, které dobou svého vzniku historický rámec jagellonské dynastie (1471-1526) přesahují. Tato okolnost je dána také tím, že kontinuita produkce některých konzervativních sochařských dílen a jejich typů funerálních monumentů překračovala vymezené období. Směřování nové doby pak signalizuje tumba Vojtěcha z Pernštejna, spojující tradiční výtvarné pojetí s formálně vytříbeným italizujícím portrétem. Každé z 25 katalogových hesel je provázeno čtyřmi vyobrazeními.

INFORMACE

NÁZEV SOUBORU Sepulkrální skulptura jagellonského období v Čechách.pdf
DATUM PUBLIKOVÁNÍ 2011
AUTOR Jiří Roháček

Hledáte knihu Sepulkrální skulptura jagellonského období v Čechách? Skvělé, máme tu knihu. Bylo napsáno 2011 a autorem je Jiří Roháček? Přečtěte si knihy online na našem webu excelsiorportofino.it

Sepulkrální skulptura jagellonského období v Čechách

Kniha: Sepulkrální skulptura jagellonského období v Čechách (Jan Chlíbec) [CZ](Jan Chlíbec, Jiří Roháček) a ďalších 160 000 kníh, filmov, CD so skvelými ZĽAVAMI. Nakupujte najvýhodnejšie v najväčšom kníhkupectve na Slovensku Gorila.sk

Kniha Figure & Lettering - Jan Chlíbec, Jiří Roháček ...

Anglické, doplněné vydání publikace „Sepulkrální skulptura jagellonského období v Čechách" (2010) mapující sepulkrální skulptury z období vlády jagellonské dynastie, jež je bezpochyby jedním vrcholných období dějin českého umění, přispívá k ucelení představy o výtvarné kultuře tohoto období výzkumem specifické sochařské sféry z pohledu ...

Dějiny 20. století.pdf

Jak se stát géniem.pdf

K fenoménu pohybu a myšlení.pdf

Velká kniha rybářských uzlů.pdf

Rem Koolhaas: Texty.pdf

Jak úspěšně reklamovat.pdf

Vaříme z polotovarů.pdf

Putování českou přírodou.pdf

V ohromení a strachu.pdf

Trump: Zbohatněte jako já.pdf

Upír s tvárou anjela.pdf

Praha ohrožená 1939 - 1945.pdf

Čmeláci přece nemohou létat.pdf

Aktualizácia I/3.pdf

Rumcajs.pdf

Administratívnoprávna zodpovednosť právnických osôb.pdf