Pravopisné cvičenia eBook

Excelsiorportofino.it Pravopisné cvičenia Image
POPIS

Publikácia od skúsenej autorky obsahuje cvičenia na vybrané slová, spodobovanie, zautomatizovanie písania i/í a y/ý. Za každou ucelenou časťou učiva je test a za vybranými slovami sú krížovky. Žiaci vypracúvajú úlohy priamo v knihe, pretože tá má formu pracovného zošita. V závere publikácie je riešenie všetkých úloh. Cvičenia v tejto publikácii obohacujú slovnú zásobu žiaka a podnecujú jeho aktivitu v upevňovaní pravopisných návykov. Obsah publikácie je v súlade s novým štátnym vzdelávacím programom.

INFORMACE

NÁZEV SOUBORU Pravopisné cvičenia.pdf
DATUM PUBLIKOVÁNÍ 2015
AUTOR Eva Dienerová

Pravopisné cvičenia je skvělá kniha. Tuto knihu napsal autor Eva Dienerová. Přečtěte si s námi knihu Pravopisné cvičenia na excelsiorportofino.it

Cvičenia zo slovenského jazyka online

Doplň znamienko malé alebo VEĽKÉ písmeno Zoraď slová od A do Ž 1 Zoraď slová od A do Ž 2 Zoraď slová od Ž do A 1 Zoraď slová od Ž do A 2 Rozdeľ slová na slabiky Nájdi podradené slová 1 Nájdi podradené slová 2 Nájdi súradné slová 1 Nájdi súradné slová 2 Doplň i í y ý Druhy viet Doplň A Ä E Doplň Ô VO VÔ Párové spoluhlásky B a P Párové spoluhlásky D ...

On-line cvičení

Doplň znamienko malé alebo VEĽKÉ písmeno Zoraď slová od A do Ž 1 Zoraď slová od A do Ž 2 Zoraď slová od Ž do A 1 Zoraď slová od Ž do A 2 Rozdeľ slová na slabiky Nájdi podradené slová 1 Nájdi podradené slová 2 Nájdi súradné slová 1 Nájdi súradné slová 2 Doplň i í y ý Druhy viet Doplň A Ä E Doplň Ô VO VÔ Párové spoluhlásky B a P Párové spoluhlásky D ...

Moje první knížka: Pohádky před spaním.pdf

Ako sa vyznať v cudzích ľuďoch.pdf

Oheň, jímž hořím.pdf

Tajemství klášterní kuchyně.pdf

Bankár.pdf

Nevýdělečné organizace v teorii.pdf

Kráľovná z Tammiru II, III.pdf

Zakázaná príťažlivosť.pdf

Veľká kniha o malých tvoroch.pdf

Konec světa v Breslau.pdf

Pán prstenů.pdf

Abeceda personalisty 2020.pdf