Co se chce říct mluvením eBook

Excelsiorportofino.it Co se chce říct mluvením Image
POPIS

Kniha významného francouzského sociologa, jehož úvahy zásadním způsobem ovlivnily také estetiku, literární historii a řadu dalších oborů, probírá v obecnosti i na konkrétních příkladech fungování jazyka jakožto sféry symbolické směny. Bourdieu knižním souborem z roku 1982 reagoval především na Saussura a jeho vlivnou recepci u strukturalistů, ale též například na J. L. Austina, N. Chomského a další klíčové autory. Neosobní, zdánlivě neutrální systém jazyka je odhalen jakožto zvláštní a velmi efektivní mocenský postoj, díky němuž se vyjadřovací nástroj, jenž reálně náleží pouze některým, privilegovaným vrstvám, prosadí jakožto měřítko pro uvažování a vyjadřování všech – i těch (jedinců, vrstev, etnik atd.), kdo jsou příslušným uspořádáním fatálně znevýhodněni. V tomto rámci vystupuje i slovní zásoba, syntax, styl apod. jen jako aspekty distribuce kulturní moci a vyjadřovacích výsad. Zatímco tedy strukturalisté chtěli vytvořit sociologii po vzoru lingvistiky, Bourdieu demaskuje lingvistické hledisko jakožto strategii uvnitř společnosti, zdaleka však nejde jen o pouhé oborové přetahování: jeho analýzy jsou v podrobnostech velmi subtilní a podnětné zvláště pro jazykovědce a literární vědce.

INFORMACE

NÁZEV SOUBORU Co se chce říct mluvením.pdf
DATUM PUBLIKOVÁNÍ 2014
AUTOR Pierre Bourdieu

Trávit čas knihou Co se chce říct mluvením! Na našem webu excelsiorportofino.it najdete knihu Co se chce říct mluvením a přečtěte si ji online ve formátu, který vám vyhovuje: PDF, EPUB, MBI. Vítejte!

Co se chce říct mluvením - Pierre Bourdieu | Databáze knih

Nyní se vracíme k původnímu provozu a těšíme se na shledanou v knihkupectvích i online. Zde se můžete podívat na často kladené otázky. V knihkupectví jako doma. Přihlásit. Knihy. Hry. Film a hudba. ... Co se chce říct mluvením - Ekonomie jazykové směny.

Co se chce říct mluvením - Ekonomie jazykové směny

Co se chce říct mluvením Pierre Bourdieu ... Významný francouzský sociolog se v podnětné knize esejů věnuje zkoumání skutečností a osobností, které byly zdrojem pro jeho sociologickou tvorbu a výzkumnou práci. Sociologické hledání sebe sama Pierre Bourdieu.

Živí mrtví (Díl šestnáctý).pdf

Detektiv Lišák: Zápas s nebezpečím.pdf

Spinkaj a sni.pdf

Sedem dní do pohrebu.pdf

Bez masa- kuchařka z edice Apetit (19).pdf

Album pozdně středověkého písma XII/1..pdf

Klub rváčů.pdf

Mechanické piano.pdf

Psychologie ve školní praxi.pdf

.pdf

Zdokonalte si mozek.pdf

Pes do vrecka.pdf

Percy Jackson - Bitva o labyrint.pdf

Čteme s radostí: Natálka a svět vzhůru nohama.pdf

Celý život v jednom šiku.pdf