Manažment III eBook

Excelsiorportofino.it Manažment III Image
POPIS

Množstvo rôznych manažérskych koncepcií orientovaných na zvyšovanie efektívnosti riadenia často zahlcuje nielen manažérov, ale vytvára aj nehomogénne subsystémy riadenia v rámci organizácie. Cieľom vysokoškolskej učebnice je prezentovať dva základné modely smerujúce k systémovému prístupu k manažmentu. Prvým je model manažmentu definujúci základné vstupy, výstupy, relácie a spätné väzby v systéme riadenia organizácie. Druhým je holistický model inovačného rozvoja podniku obsahujúci tri prístupy k identifikácii inovačného potenciálu podniku, ktorými sú organizačný audit vedúci k cielenej optimalizácii kritických miest, meranie a hodnotenie výkonnosti organizácie a inovačná aktivita zainteresovaných strán. Obidva modely vychádzajú zo základných poznatkov o systémoch a systémovej analýze, ktoré sú tiež súčasťou učebnice. V súlade so svojím zameraním a cieľovou skupinou, ktorej je publikácia určená (vysokoškolskí študenti, učitelia, manažéri, odborná verejnosť), jednotlivé kapitoly obsahujú názory manažérov z praxe, kontrolné otázky dopĺňajúce a obohacujúce odborný text. Úlohy na riešenie uvedené na konci každej kapitoly prispievajú k ujasneniu si základných väzieb medzi skúmanými subjektmi a objektmi manažmentu.

INFORMACE

NÁZEV SOUBORU Manažment III.pdf
DATUM PUBLIKOVÁNÍ 2012
AUTOR Ján Závadský

Trávit čas knihou Manažment III! Na našem webu excelsiorportofino.it najdete knihu Manažment III a přečtěte si ji online ve formátu, který vám vyhovuje: PDF, EPUB, MBI. Vítejte!

Kniha: Manažment III (Ján Závadský a kolektív) | Martinus

Projektový manažment III - Komunikácia v projektovom riadení Cieľ výcvikového kurzu. Analyzovať kritické situácie v komunikácii pri projektovom riadení a zvládnuť vhodné nástroje komunikačnej techniky na ich efektívne riešenie.

FBE - PM II - Projektový manažment II

Kniha.cz je internetové knihkupectví Mladé fronty, které nabízí kvalitní knihy online za atraktivní ceny.

Barbie a Růžové balerínky.pdf

Mŕtve jazero.pdf

Psychológia pre manažérov a podnikateľov.pdf

Zdraví muže.pdf

Okolie Bratislavy - juh 1:60 000.pdf

Skryté srdce Afriky.pdf

Havran: Synové hromu.pdf

Josef Křička: Novátor hudební výchovy.pdf

Degas.pdf

Šperky viazané technikou makramé.pdf

Zvolen, Detva, Sliač, Kováčová, Hriňová 1:10 000.pdf

Päťminútovky z matematiky pre 2. ročník základných škôl.pdf

Koloman Sokol v Mexiku.pdf

Živly Calderonu.pdf

Mops.pdf

Film.pdf

Medzi riadkami.pdf

Na palubě Resolution.pdf

Skloňování v češtině.pdf