Manažment III eBook

Excelsiorportofino.it Manažment III Image
POPIS

Množstvo rôznych manažérskych koncepcií orientovaných na zvyšovanie efektívnosti riadenia často zahlcuje nielen manažérov, ale vytvára aj nehomogénne subsystémy riadenia v rámci organizácie. Cieľom vysokoškolskej učebnice je prezentovať dva základné modely smerujúce k systémovému prístupu k manažmentu. Prvým je model manažmentu definujúci základné vstupy, výstupy, relácie a spätné väzby v systéme riadenia organizácie. Druhým je holistický model inovačného rozvoja podniku obsahujúci tri prístupy k identifikácii inovačného potenciálu podniku, ktorými sú organizačný audit vedúci k cielenej optimalizácii kritických miest, meranie a hodnotenie výkonnosti organizácie a inovačná aktivita zainteresovaných strán. Obidva modely vychádzajú zo základných poznatkov o systémoch a systémovej analýze, ktoré sú tiež súčasťou učebnice. V súlade so svojím zameraním a cieľovou skupinou, ktorej je publikácia určená (vysokoškolskí študenti, učitelia, manažéri, odborná verejnosť), jednotlivé kapitoly obsahujú názory manažérov z praxe, kontrolné otázky dopĺňajúce a obohacujúce odborný text. Úlohy na riešenie uvedené na konci každej kapitoly prispievajú k ujasneniu si základných väzieb medzi skúmanými subjektmi a objektmi manažmentu.

INFORMACE

NÁZEV SOUBORU Manažment III.pdf
DATUM PUBLIKOVÁNÍ 2012
AUTOR Ján Závadský

Hledáte knihu Manažment III? Skvělé, máme tu knihu. Bylo napsáno 2012 a autorem je Ján Závadský? Přečtěte si knihy online na našem webu excelsiorportofino.it

manažment - ABZ.cz: slovník cizích slov

Kniha.cz je internetové knihkupectví Mladé fronty, které nabízí kvalitní knihy online za atraktivní ceny.

Fakulta sociálno-ekonomických vzťahov TnUAD: O katedre

Procesný manažment I.: Zámerom kurzu je objasniť základné postupy, princípy, metódy a nástroje procesného riadenia. Účastníci sa dozvedia, prečo je procesné riadenie neoddeliteľnou súčasťou manažmentu firmy, aké sú výsledky, prínosy, pozitívne zistenia, brzdy a rezervy procesného riadenia a ako súvisí procesné riadenie s produktivitou firmy.

Dál – dál a dál.pdf

Čítanie o zvieratkách.pdf

Hrnčekové koláče (37).pdf

Gotika.pdf

Vnitřní poruchy.pdf

Pompeje.pdf

Chronopsychologické aspekty učenia.pdf

Moje první dotyková knížka: Zoo.pdf

Nový zákon o tripartite.pdf

Betlémské vraždy.pdf

Čtení o zvířátkách s velkými písmeny.pdf

Horoskopy 2012 - Bude konec světa?.pdf