Příručka správné hygienické praxe eBook

Excelsiorportofino.it Příručka správné hygienické praxe Image
POPIS

České a slovenské odborné nakladatelství ve spolupráci se Svazem obchodu a cestovního ruchu ČR připravilo v edici Moderní obchod II. vydání velmi úspěšného titulu s názvem Příručka správné hygienické praxe při prodeji potravin v maloobchodě.Příručka je uceleným přehledem a výkladem požadavků evropské i české legislativy, přístupů k hygieně v obchodě v souvislosti s novými evropskými předpisy shrnutými do tzv. "hygienického balíčku".Příručka seznamuje podnikatele, provozovatele a vedoucí pracovníky maloobchodních prodejen s nebezpečími i riziky vyplývajícími z charakteristických vlastností potravin, dále s obecnými hygienickými požadavky kladenými na potravinářské prodejny, i zajištěním bezpečnosti a vhodnosti prodávaných potravin pro lidskou spotřebu.I když je Příručka správné hygienické praxe zpracovaná živnostenským společenstvem především pokynem pro zabezpečení postupů obchodních subjektů, je k ní při prováděných kontrolách přihlíženo i dozorovými orgány.

INFORMACE

NÁZEV SOUBORU Příručka správné hygienické praxe.pdf
DATUM PUBLIKOVÁNÍ 2011
AUTOR none

Příručka správné hygienické praxe je skvělá kniha. Tuto knihu napsal autor none. Přečtěte si s námi knihu Příručka správné hygienické praxe na excelsiorportofino.it

Jaké jsou hygienické požadavky na provoz kavárny s dětskou ...

PŘÍRUČKA SPRÁVNÉ PRAXE PRO BEZPEČNÝ PROVOZ VEŘEJNÝCH ZAŘÍZENÍ PRO HRY A SPORT DĚTÍ A MLÁDEŽE (dětských hřišť, sportovišť, tělocvičen apod.) V ČESKÉ REPUBLICE 5. PREVENCE ÚRAZŮ A ZNAČKA ČESKÁ KVALITA 21 5.1. Značka kvality pro bezpečné hřiště a sportoviště 22 5.2.

PDF prirucka2-a4.doc - pdfMachine from Broadgun Software, http ...

Všechny informace o produktu Příručka správné hygienické praxe - při prodeji potravin v potravinářském maloobchodu, porovnání cen z internetových obchodů, hodnocení a recenze Příručka správné hygienické praxe - při prodeji potravin v potravinářském maloobchodu.

Praktikum z analytickej chémie.pdf

Vnem v zrkadle fotografie a filmu.pdf

Wilma detektivem: Případ zmrzlých srdcí.pdf

Zakladanie stavieb.pdf

Účetnictví pojišťoven.pdf

Vévoda v pasti.pdf

Medvídek Paddington.pdf

Blahoslavený Metod Dominik Trčka.pdf

Všechno není zapomenuto.pdf

Za barevným sklem.pdf

Rozdajme si to na pracovnom stole.pdf

S ohněm v zádech.pdf

Pracujeme s elektrickou ruční vrtačkou.pdf