Informační podpora podnikových procesů eBook

Excelsiorportofino.it Informační podpora podnikových procesů Image
POPIS

Rozvoj Internetu a zejména vývoj v oblasti sociálních sítí v posledních letech znamenají radikální přelom v řídicí praxi. Prudce se rozvíjí nároky na kvalitu procesního řízení, do hry vstupuje potřeba flexibility a spojení podnikových strategií s operativními činnostmi a také nároky na nové způsoby myšlení v oblasti marketingu a obecně s novými přístupy k zákazníkům.Kniha renomovaného autora přináší čtenáři komplexní pohled na informační systémy v prostředí podnikové praxe, a jejich využití při strategickém rozhodování podniků a organizací. Věnuje se problematice podpoře procesního řízení a process miningu na operativní úrovni. Kniha má dvě důležité stránky a to teoreticko-metodologickou a pak zejména aplikační. Velmi významná je svými konkrétními příklady z praxe včetně případových studií. V tomto ohledu jsou hodnotné zejména případové studie a autorův rozbor situací těchto konkrétních příkladů.První kapitola podává stručný přehled o obsahu, cíli a metodice publikace. Autor čtivou formou ukazuje základy procesního modelování, včetně nástrojů pro realizaci v praxi. Díky tomu má čtenář možnost vidět přímé uplatnění teoretických metod.Druhá kapitola představuje historický vývoj a analýzu současného stavu v oblasti řízení podnikových procesů. Dále objasňuje základní teoretické pojmy jako procesní řízení, podnikový proces a jeho typy, základní role v řízení podnikových procesů a představuje také příbuzné disciplíny.Třetí kapitola je věnovaná životnímu cyklu procesního řízení a podává příklady konkrétních podnikových procesů, zaměřuje se na jejich identifikaci, vyhledávání, analýzu, zlepšování a automatizaci. V závěru je představena BPM případová studie procesu fakturace v softwarovém nástroji Bizagi.Čtvrtou kapitolou začíná návrhová a aplikační část publikace s důrazem na formální definice procesních modelů, které se používají při řízení podnikových procesů.Pátá kapitola představuje pomyslné vyvrcholení publikace a prezentuje formální principy process miningu, návrh využití pokročilých process miningových metod a aplikaci process miningových principů v případové studii reklamačního procesu v analytickém softwarovém prostředí Disco.Kniha je určena pracovníkům IT praxe, manažerům, podnikatelům ale i akademickým pracovníkům. Je zároveň moderní učebnicí pro studenty vysokých škol.

INFORMACE

NÁZEV SOUBORU Informační podpora podnikových procesů.pdf
DATUM PUBLIKOVÁNÍ 2019
AUTOR Roman Šperka

Hledáte knihu Informační podpora podnikových procesů? Skvělé, máme tu knihu. Bylo napsáno 2019 a autorem je Roman Šperka? Přečtěte si knihy online na našem webu excelsiorportofino.it

Kniha Informační podpora podnikových procesů - Šperka ...

Informační podpora podnikových procesů Přihlášení ... Druhá kapitola představuje historický vývoj a analýzu současného stavu v oblasti řízení podnikových procesů. Dále objasňuje základní teoretické pojmy jako procesní řízení, podnikový proces a jeho typy, základní role v řízení podnikových procesů a ...

Informační podpora podnikových procesů - luxor.cz

Informační podpora podnikových procesů - Roman Šperka . Rozvoj Internetu a zejména vývoj v oblasti sociálních sítí v posledních letech znamenají radikální přelom v řídicí praxi. Prudce se rozvíjí nároky na kvalitu procesního řízení, do hry vstupuje potřeba flexibility a spojení podnikových strategií s operativními ...

Zvířátka ze statku.pdf

Průvodce odborným praktickým vzděláváním v sociální práci pro mentorky a mentory.pdf

Poslední hrdina.pdf

Zlo pod slnkom.pdf

Muž a žena.pdf

Betonové stropní a schodišťové konstrukce.pdf

Jak se navždy zbavit paniky, úzkosti a strachu.pdf

Den trifidů.pdf

Dopravní nehody.pdf

Kouzlo města.pdf

Cárov syn.pdf

Skleněný oceán.pdf

Co my jen víme!?.pdf

The Sign of the Four/Podpis čtyř.pdf

Bravo, šéfe! Zdeněk Pohlreich vaří mezinárodní kuchyni (+ DVD).pdf

Co bychom měli vědět, než odejdeme.pdf

Základní kurz svařování metodou 311.pdf

Cezhraničné fúzie.pdf