Studia vizuální kultury eBook

Excelsiorportofino.it Studia vizuální kultury Image
POPIS

Vizuální kultura a vizuální studia vymezují nové pole pro studium kulturní konstrukce vizuálna nejen v umění, ale i v médiích a každodenním životě. Tento směr zkoumání současné kulturní produkce pojímá vizuální obraz jako ohnisko procesů, kterými je vytvářen význam v kulturním kontextu. Přestože vliv obrazů na život společnosti stále vzrůstá, dlouho se o nich uvažovalo téměř výlučně v rámci tradičně definovaných kategorií „umění“, „fotografie“, „film“ či „masová média“. Každá z nich má své specifické tvůrce a aktéry, své segmenty publika a svou rétoriku. Studia vizuální kultury pojímají média a obrazy v jejich komplexním vztahu a usilují o vytvoření nové disciplíny, která by překonávala tradiční úzké pojetí vizuální kultury.Marita Sturken vyučuje studia vizuální kultury na New York University Steinhardt. Lisa Cartwright přednáší mediální komunikaci na University of California v San Diegu.

INFORMACE

NÁZEV SOUBORU Studia vizuální kultury.pdf
DATUM PUBLIKOVÁNÍ 2009
AUTOR Lisa Cartwright

Trávit čas knihou Studia vizuální kultury! Na našem webu excelsiorportofino.it najdete knihu Studia vizuální kultury a přečtěte si ji online ve formátu, který vám vyhovuje: PDF, EPUB, MBI. Vítejte!

Studia vizuální kultury | Dumknihy.cz - knihy po všech ...

Studia vizuální kultury pojímají média a obrazy v jejich komplexním vztahu a usilují o vytvoření nové disciplíny, která by překonávala tradiční úzké pojetí vizuální kultury. Zaměřují se na produkci, distribuci obrazů a sledují jejich „toky" ve vztahu ke kulturnímu, sociálnímu a politickému kontextu a historicky ...

vizuální - ABZ slovník českých synonym

Hlavním cílem dvouletého navazujícího magisterského studia je všestranné rozšíření a prohloubení znalostí získaných v bakalářském studiu. Studium je proto koncipováno tak, aby vám nabídlo nejen rozšířený komplexní pohled na sféru umění a vizuální kultury jako takové, ale aby vám umožnilo též prohloubit si ...

Na krásné samotě.pdf

Rozhovory s mŕtvym.pdf

Rány z milosti.pdf

C.G. Jung - Výbor z díla III..pdf

Zůstat anebo jít.pdf

Samopal MP 38 a MP 40.pdf

Daňové a účetní chyby a problémy 2004 – daň z příjmů právnických osob.pdf

Trialog.pdf

Zhuan Falun.pdf

Power jóga.pdf