Almanach neodekadence eBook

Excelsiorportofino.it Almanach neodekadence Image
POPIS

Rozkladem rozleptaná společnost dneška se sesouvá. K degradaci. K marasmu. K úpadku. Jak černí hadi se navrací nálady fin de siècle. Znovu zažíváme onen valčík hédonické zhýralosti a nechutného barbarství. Znovu se bojíme, že nevyjde slunce a místo toho nás zpraží déšť pekelného ohně.Není tedy překvapením, že i v dnešní době se objevují poslové zmaru a zatracení ve formě novodekadentních poetů. Tito apokalyptičtí kameloti pějí o nihilismu, marnosti a prázdnotě. Bouří se proti zbytku společnosti nastavujíce jí ve svých upadlých verších zrcadlo. A není to věru pěkný pohled.A jaké jiné by měly být fikční světy těchto nepožehnaných apoštolů než plné mokvajících zdechlin, sadistické perverze a rozlámaných monstrancí? Vždyť kulisy vezdejšího světa nejsou nic než rozvalinami Sodomy. Novoúpadkáři pochopitelně těží své aluze z údobí konce 19. stol., kdy civilizace klečela nad bezedností vránočerné propasti.Někdo by mohl namítnout, že dekadence je dávno mrtvý směr, který v moderním básnictví již nemá místo. To je však velká mýlka, neboť otvor ve hrudi současné poesie nelze přehradit jiným poklopem než právě dekadencí! Všechny kdysi nezbytné estetické znaky (rým, rytmus a forma) byly amputovány postmodernou a zůstalo jen torso, čekající na návrat těchto svých údů. A právě současný hřbitov všech ideálů, kdy Nietzche vítězí nad Bohem, je tou nejúrodnější půdou, z níž po vzoru sklenobýlu opět raší temná poupata (neo)dekadence!Dekadence je jedním z nejpřirozenějších existenčních principů. Ve fénixovských cyklech zániku a opětovného zrození nás vede k přehodnocení současných heretických hodnot. Ve své nelítostné výhni separuje manu pravdy od strusky falešných model harpagonského mamonu a měšťáckého pokrytectví. Současně neudržitelný stav civilizace otevřel stavidla tomuto fenoménu. Vyslyšte tedy toto infernální evangelium a nechte zaznít zpěvy těch, kteří byli povoláni samotným Osiridem, aby spojili agonii svých duší v jedno, neboť je posláním básníků čeřit vlny apatického ticha… K. P.(editor)Autorský kolektiv:Ondřej Calta (1989) „Mé básně jsou pro mne malinké nádoby, do kterých vztek svůj nalívám, aby mi srdce nežral.“Daniel Burger (1977) „...věčně nespokojený slepý malíř...“Jolana Ševčíková (1990) „Ano, stále studuji,...“Pavel Martinec (1986) „K dekadenci se vracím s oblibou dodnes, okouzlen expresivitou výrazu.“David Mareš (1981) „Minulost má, ta je nudná: chtěl jsem výš a byl jsem u dna.“ Jan Mikeš (1989) „Pro moji tvorbu je charakteristická jen její vysoká kvalita, a jakási nenucená skromnost autorova čišící z jednoho každého geniálního řádku.“Jiří Feryna (1994) „Zádumčivý Havran, bloudící temnými mraky, křičící za bouří po smyslu života“ - dle L.Pojarové.Kamil Princ (1987) Piják absinthu.mlady, mladi, osobna, osobni, lyrika, lyricka, poezie, ceska poezia, sucasna, soudoba, soucasni, cesky, autor, poet, sbirk, vice autoru

INFORMACE

NÁZEV SOUBORU Almanach neodekadence.pdf
DATUM PUBLIKOVÁNÍ 2012
AUTOR Kamil Princ (editor)

Hledáte knihu Almanach neodekadence? Skvělé, máme tu knihu. Bylo napsáno 2012 a autorem je Kamil Princ (editor)? Přečtěte si knihy online na našem webu excelsiorportofino.it

čeřit - ABZ slovník českých synonym

„Neodekadence v české poezii" Kamila přivedlo na nápad představit tento literární proud v samostatné antologii. V letošním roce uspořádal a zredigoval unikátní počin, knihu „Almanach neodekadence", uceleně prezentující šest básníkůa jednu básnířku.

Almanach neodekadence - Kniha (2012), J. H. Krchovský

Almanach neodekadence. Jedna básnířka a sedm básníků se sešli v Almanachu neodekadence, který uspořádal jeden ze zúčastněných Kamil Princ. Z jeho iniciativy se nám dále představují Daniel Burger, Ondřej Calta, Jiří Feryna, David Mareš, Pavel Martinec, Jan Mikeš a Jolana Ševčíková.

Ostrov Abandon.pdf

Mýty druhé světové války.pdf

Endodoncia - filozofia a prax.pdf

Panovníci českých zemí.pdf

Quo vadis, personalistiko?.pdf

Milujem ťa, Justin!.pdf

Zeměpis pro 8. a 9. ročník základní školy - Lidé žijí a hospodaří na Zemi.pdf

Mezinárodní účetní standardy a daňové systémy.pdf

Nemčina.pdf

Pečeť smrti.pdf

Evropa v plamenech.pdf

My Little Pony: Zábavný zošit.pdf