Muzikoterapie a edukace eBook

Excelsiorportofino.it Muzikoterapie a edukace Image
POPIS

Celou knihu provázejí dvě klíčová slova: muzikoterapie a edukace. Jde o první publikaci na českém trhu zaměřenou na problematiku výchovy a vzdělávání s pomocí hudby a psychosomatické muzikoterapie. Najdete v ní jak teoretické vymezení problematiky, tak metodické postupy, zásobník technik, konkrétní muzikoterapeutická cvičení a příklady z praxe.Autorka, muzikoterapeutka a vysokoškolská pedagožka, spoluzakladatelka známé terapeutické školy Akademie Alternativa, se zamýšlí nad alternativními metodami výuky, nad možnostmi jejich uplatnění v praxi a propojení se současným stavem českého školství. Součástí knihy je popis psychosomatické muzikoterapie a metod, které jsou používány při řešení problémů ve školním i mimoškolním prostředí. Kniha se podrobně věnuje muzikoterapeutické metodě Hudebně-edukační terapie (HET) aWerbeck metodě, která odkrývá možnosti práce s hlasem laiků i profesionálů. V četných příkladech z praxe autorka uvádí ukázky využití netradičních muzikoterapeutických hudebních nástrojů a jednoduché písně a cvičení použitelné v běžné výuce. V kazuistikách žáků se nevyhýbá ani otázce kontraindikace terapeutické práce.Kniha je určena všem zájemcům z řad pedagogů, vychovatelů, terapeutů, psychologů, sociálních i klinických pracovníků a z oblasti pomáhajících profesí a bude výbornou studijní příručkou také pro studenty pedagogických, terapeutických, psychologických i sociálně-zdravotnických oborů.

INFORMACE

NÁZEV SOUBORU Muzikoterapie a edukace.pdf
DATUM PUBLIKOVÁNÍ 2017
AUTOR Marie Beníčková

Trávit čas knihou Muzikoterapie a edukace! Na našem webu excelsiorportofino.it najdete knihu Muzikoterapie a edukace a přečtěte si ji online ve formátu, který vám vyhovuje: PDF, EPUB, MBI. Vítejte!

Novinky :: MUZIKOTERAPIE

Celou knihu provázejí dvě klíčová slova: muzikoterapie a edukace. Jde o první publikaci na českém trhu zaměřenou na problematiku výchovy a vzdělávání s pomocí hudby a psychosomatické muzikoterapie. Najdete v ní jak teoretické vymezení problematiky, tak metodické postupy, zásobník technik, konkrétní muzikoterapeutická ...

Muzikoterapie a edukace | Má kniha.cz

Nová publikace - Muzikoterapie a edukace. Právě vychází má nová publikace. Již nyní je možnost si knihu objednat na webových stránkách Nakladatelství GRADA - Odkaz zde. Celý článek. 09.10.2017 00:44. Hostem v Českém rozhlase Plzeň - Tématy jsou šikana, inkluze a vztah učitel-žák. ...

Anglicko-český ekonomický výkladový slovník.pdf

Jóga pro každého.pdf

Šiva Samhita.pdf

Austrálie.pdf

Staré mapy středního Polabí.pdf

Dějiny Thajska.pdf

Obrázkové hádanky.pdf

Relaxační omalovánky: Jednoduché tvary.pdf

Teória žurnalistiky pre žurnalistickú prax.pdf

Hospodi pomiluj.pdf