Alfa a omega stavby (ročné predplatné) eBook

Excelsiorportofino.it Alfa a omega stavby (ročné predplatné) Image
POPIS

Ročné predplatné garantovaných informácií.Ponúkne Vám užitočné rady a postupy, ktoré Vám pomôžu vyhnúť sa zdĺhavosti v jednotlivých konaniach pri príprave a realizácii stavby. Vďaka publikácii budete mať podstatné a k Vašej práci potrebné informácie z aktuálneho stavebného zákona, ktoré Vám pomôžu vyhnúť sa sankciám a pokutám. Príručka je určená stavebným firmám, architektom, projektantom, orgánom štátnej správy a samotným stavebníkom.1/ Obsah a úvod1/1 Celkový obsah1/2 Zoznam autorov1/3 Úvodné slovo hlavného autora1/4 Zoznam skratiek a piktogramov1/5 Dotknuté tretie osoby2/ Aktuálne informácie2/1 Obsah 2/2 Aktuálne informácie 2/3 Stručná charakteristika vybraných právnych predpisov2/4 Sústava stavebných úradov2/5 Vybrané činnosti vo výstavbe2/6 Znalecká činnosť a znalecké posudky3/ Stavba a územie3/1 Obsah3/2 Územné plánovanie3/3 Územnoplánovacia dokumentácia a územnoplánovacie podklady 3/4 Príprava územnoplánovacej dokumentácie s účasťou verejnosti3/5 Územné konanie a územné rozhodnutie 4/ Stavebné konanie a stavebný poriadok 4/1.Obsah4/2 Povolenie stavebného úradu na uskutočnenie stavby4/3 Stavby ich zmeny, stavebné úpravy a udržiavacie práce na uskutočnenie ktorých sa stavebné povolenie ani ohlásenie stavebnému úradu nevyžaduje4/4 Stavby a stavebné úpravy uskutočnenie ktorých vyžaduje ohlásenie stavebnému úradu4/5 Ostatné stavby podliehajúce stavebnému konaniu a vyžadujú stavebné povolenie4/6 Stavebné konanie4/7 Otázky a odpovede5/ Realizácia stavby5/1 Obsah5/2 Stavenisko a jej vybavenie 5/3 Časový plán stavby 5/4 Projekt – plánovanie a riadenie5/5 Projektový controlling5/6 Riadenie rizika v stavebných projektoch5/7 Pripojenie stavby na miestne potrubné a káblové rozvody5/8 Metódy posudzovania ekonomickej efektívnosti projektu/stavebného objektu5/9 Práca na stavbe z hľadiska BOZP6/ Kolaudácia a užívanie stavby6/1 Obsah6/2 Kolaudácia a užívanie stavby6/3 Priebeh kolaudačného konania 6/4 Zmena v užívaní stavby 6/5 Energetická hospodárnosť budov7/ Údržba, rekonštrukcia, obnova,odstránenie a vyvlastnenie stavby7/1 Obsah7/2 Vyvlastňovanie stavieb 7/3 Údržba a oprava7/4 Rekonštrukcie, modernizácia, obnova, stavebné úpravy, nadstavba, prístavba a vstavba7/5 Obnova kultúrnej pamiatky a úprava nehnuteľnosti v pamiatkovom území8/ Zmluvné vzťahy a kataster nehnuteľností8/1 Obsah 8/2 Zmluvné vzťahy k pozemku a nehnuteľnosti8/3 Zmluvy súvisiace so stavebnou činnosťou 9/ Verejné práce a verejné obstarávanie9/1 Obsah9/2 Verejné práce9/3 Verejné obstarávanie stavebných prác10/ Životné prostredie a bezpečnosť10/1 Obsah10/2 Zabezpečenie kvality stavby10/3 Ochrana životného prostredia pri realizácii stavebného diela10/4 Odpad a stavba 10/5 Biomasa ako energia na stavbe10/6 Ochrana stavieb a majetku pred následkami povodní10/7 Plán BOZP stavby11/ Peňažné náklady súvisiace s obstarávaním stavby11/1 Obsah11/2 Náklady stavebníka v procese prípravy stavby11/3 Kalkulácie v stavebnej praxi11/4 Cash flow developerského projektu11/5 Financovanie bývania 11/6 Dotknuté tretie osoby12/ Vzory žiadostí, tlačív a formulárov12/1 Obsah12/2 Územné konanie12/3 Stavebné konanie a stavebné povolenie12/4 Kolaudačné konanie12/5 Životné prostredie a bezpečnosť12/6 Peňažné náklady súvisiace s výstavbou12/7 Zmluvy v stavebníctveZoznam autorov:•Ing. Pavel Adamík •Doc. Ing. Michal Božik PhD. •Mgr. Eva Braxatorisová •Ing. Helena Ellingerová PhD. •JUDr. Július Fíger •Prof. Ing. Jozef Gašparík PhD. •Ing. Pavol Giller •Ing. Elena Gregorová •Ing. Jarmila Gombalová •Ing. Vasil Ivanov, PhD. •Ing. Ružena Ivanová, PhD. •PhDr. Peter Jurkovič •JUDr. Helena Karageorgievová •Ing. Viktória Múčková, CSc. •Ing. Ľubomír Munk •Ing. Pavel Obenau •Mgr. Iveta Obetková •Ing. arch. Miloslava Pašková •Doc. Ing. Zora Petráková, PhD.•Ing. Viera Rajprichová •Ing. arch. Magda Sedlárová •JUDr. Gabriela Semančíková, LL.M., MBA •JUDr. Milan Sudzina, PhD. •Ing. Dagmar Takáčová •Mgr. Viktória Nagyová Tenkáč •Ing. Jozef TvrdoňPočet garantovaných aktualizácii: 4

INFORMACE

NÁZEV SOUBORU Alfa a omega stavby (ročné predplatné).pdf
DATUM PUBLIKOVÁNÍ 2013
AUTOR Zora Petráková

Alfa a omega stavby (ročné predplatné) je skvělá kniha. Tuto knihu napsal autor Zora Petráková. Přečtěte si s námi knihu Alfa a omega stavby (ročné predplatné) na excelsiorportofino.it

alfa a omega - diskusia (strana: 1) - diskusie.sme.sk

Komunikácia ako alfa a omega budovania vzťahov aj tu zohráva dôležitú rolu. Uvedomte si, že ste sa pred niekoľkými rokmi snažili obklopiť ľuďmi, ktorí mali logicky a koncepčne rozmýšľať. ... PREDPLATNÉ - Zisk manažment × Tvoríme najlepšie manažérske riešenia Ročné predplatné od 29 € ...

Diplomacia nie je zametanie nepríjemných správ pod koberec ...

Tehlové stavby možno vďaka moderným technológiám realizovať celoročne. Hrubú stavbu z brúsených tehál Porotherm Profi vymurujete rýchlo a bezpečne aj v zime.

Povídačky pro Klárku.pdf

Dejiny slovenského novinárstva do roku 1918.pdf

Královna Petra.pdf

Příliš velké sousto.pdf

Neskoré leto.pdf

Harry Potter a Polovičný princ (Kniha 6).pdf

Sieťovanie a výšivka na sieti.pdf

Adrian Mole - léta v divočině.pdf

Gerda - krabička.pdf

Rozlúštenie slobodomurárskeho kódu.pdf

Neuromodulace.pdf

Vodácký zpěvník 1.pdf

Revmatologie období růstu.pdf

Rozpočet a politiky Evropské unie.pdf

Celoročná ochrana záhradných plodín (2020).pdf