Prípadové štúdie z európskeho a medzinárodného práva eBook

Excelsiorportofino.it Prípadové štúdie z európskeho a medzinárodného práva Image
POPIS

Študijnú pomôcku vypracoval kolektív autorov z Katedry medzinárodného práva a európskeho práva Právnickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave, ktorou reaguje na napĺňanie cieľov určených Lisabonskou stratégiou vo vzťahu k vysokému školstvu, ktorá kladie dôraz na prepojenie teórie s praxou. Štruktúra prípadových štúdií z európskeho práva a medzinárodného práva súkromného je tvorená simulovanými prípadmi, ktoré sú motivované existujúcou rozhodovacou praxou justičných orgánov ES/EÚ. Prípadové štúdie z medzinárodného práva verejného vychádzajú z reálnych rozhodnutí medzinárodných súdnych a kvázisúdnych orgánov. Súčasťou publikácie je aj elektronická verzia prípadov, doplnená o odkazy na relevantné ustanovenia platných právnych predpisov a judikatúru príslušných súdnych a kvázisúdnych orgánov. Jedným zo zámerov autorov bolo prispieť k obohateniu metódy e-learningu používanej v rámci právnických fakúlt v Slovenskej republike. Súčasťou publikácie je aj CD nosič. Táto publikácia je určená najmä študentom právnických fakúlt, ako aj širšej odbornej a laickej verejnosti so záujmom o danú problematiku.

INFORMACE

NÁZEV SOUBORU Prípadové štúdie z európskeho a medzinárodného práva.pdf
DATUM PUBLIKOVÁNÍ 2008
AUTOR Dagmar Lantajová

Prípadové štúdie z európskeho a medzinárodného práva je skvělá kniha. Tuto knihu napsal autor Dagmar Lantajová. Přečtěte si s námi knihu Prípadové štúdie z európskeho a medzinárodného práva na excelsiorportofino.it

Případové studie z trestního práva | SrovnejLeky.cz

Prípadové štúdie z európskeho medzinárodného práva súkromného. ... Okrem tradičných prameňov medzinárodného práva súkromného, ktorými boli vnútroštátne normy a prvé vznikajúce bilaterálne a multilaterálne medzinárodné zmluvy medzi štátmi, máme v súčasnosti k dispozícii nezanedbateľne široký okruh prameňov ...

Prípadové štúdie z európskeho medzinárodného práva ...

Prípadové štúdie z európskeho medzinárodného práva súkromného ... Prípadové štúdie z európskeho medzinárodného práva súkromného Michaličková Jana, Karpat Andrej. Dostupnost. skladem. Vydavatel. Wolters Kluwer. ISBN. 978-80-8168-930-7. EAN. 9788081689307. Počet stran. 124 .

Vzdialenosť medzi mnou a čerešňou.pdf

Stratená ovečka.pdf

Jak včelí medvídci vyhráli olympiádu.pdf

Gétéčka 2008.pdf

Adam půjde do školy.pdf

Puklina.pdf

Komplot.pdf

Pekelná síra.pdf

Mäkká knižka: Pes.pdf

Cesta do Istanbulu.pdf