Matematika pre štvrtákov (pracovný zošit 1. časť) eBook

Excelsiorportofino.it Matematika pre štvrtákov (pracovný zošit 1. časť) Image
POPIS

Tento tiul nájdete v našej ponuke aj v kolekcii za skvelú cenu.Alternatívny odporúčaný pracovný zošit z matematiky pre 4. ročník ZŠ. Matematika pre štvrtákov je súčasťou ucelenej didaktickej série Matematika pre prvý stupeň ZŠ M. Belic – J. Striežovská. Séria zaručuje koncepčné, obsahové a pojmové prepojenie učiva matematiky v jednotlivých ročníkoch 1. stupňa ZŠ s propedeutickými prvkami aj pre 2. stupeň ZŠ.Pracovný zošit Matematika pre štvrtákov – 1. časť je prvý diel pracovných zošitov pre štvrtákov. Nadväzuje naň druhý diel. Dielo je spracované podľa iŠVP a vychádza z potreby prípravy žiakov na TESTOVANIE 5. Autori vychádzajú z vlastnej učiteľskej praxe, zo štúdia modernej didaktiky matematiky a z požiadaviek slovenských učiteľov. Spracovanie učiva aritmetiky a geometrie dáva učiteľovi priestor rozhodnúť sa, ako sa bude učivo prelínať.Práca s pracovným zošitom umožňuje plnenie požiadaviek vzdelávacieho štandardu. Obsahovo sa sústredí na ukončenie procesu poznávania a budovania kľúčových kompetencií na 1. stupni. Rešpektuje a rozvíja medzipredmetové vzťahy a prierezové témy. Venuje sa problematike finančnej gramotnosti v nadväznosti na platný vzdelávací štandard finančnej gramotnosti. Svojím spracovaním reflektuje na požiadavky škôl. Jedna strana aritmetickej časti pracovného zošita zahŕňa obsah zvládnuteľný približne na jednej vyučovacej hodine. Odkazy na strany učebnice v pracovnom zošite a zaručujú pohodlné prepojenie práce oboma materiálmi. Výrazne pomáha aj farebné zjednotenie prislúchajúcich strán. Rozdelenie strán na základné a výberové je podporené piktogramami. Piktogramy definujú úlohy pre tých, ktorí pracujú rýchlejšie a potrebujú ďalšiu aktivitu. Sú určené pre žiakov, ktorí napredujú v matematickom poznávaní rýchlejším tempom. Úlohy a matematické problémy sú prezentované s narastajúcou náročnosťou. Dielo kladie dôraz na individuálny prístup, predstavivosť a zážitkové vyučovanie. Žiaci sa učia pomocou manipulácie s predmetmi a rozvíjaním predstavivosti. Pracujú na projektových témach, v ktorých riešia jednotlivé problémy do hĺbky.

INFORMACE

NÁZEV SOUBORU Matematika pre štvrtákov (pracovný zošit 1. časť).pdf
DATUM PUBLIKOVÁNÍ 2018
AUTOR Janka Striežovská

Hledáte knihu Matematika pre štvrtákov (pracovný zošit 1. časť)? Skvělé, máme tu knihu. Bylo napsáno 2018 a autorem je Janka Striežovská? Přečtěte si knihy online na našem webu excelsiorportofino.it

Matematika pre štvrtákov - pracovný zošit 1. časť ...

Všechny informace o produktu Matematika pre štvrtákov - pracovný zošit 1. časť, porovnání cen z internetových obchodů, hodnocení a recenze Matematika pre štvrtákov - pracovný zošit 1. časť.

Farebna matematika pre stvrtakov | HLEDEJCENY.cz

Pracovný zošit (1. časť) zo súboru Matematika 3 obsahujúceho dva pracovné zošity a učebnicu. *Titul je súčasťou súboru učebných materiálov pre žiaka Matematika pre 3. ročník ZŠ autorov M. Belica - J. Striežovskej.

Útok orla.pdf

Účtovníctvo a dane právnických osôb.pdf

Nové nejlepší rady pro myslivce.pdf

Zóna Sinistra.pdf

Barbarská Evropa.pdf

Hravá gramatika - Slovenský jazyk pre 2. ročník.pdf

Řím.pdf

100 nejlepších her z celého světa.pdf

Hodinář.pdf

Poranění cévního systému.pdf

Slovenské rozprávky II..pdf

Anglicko-český a česko-anglický slovník.pdf