Politika zamestnanosti - budúcnosť pre Slovensko eBook

Excelsiorportofino.it Politika zamestnanosti - budúcnosť pre Slovensko Image
POPIS

Publikácia Inštitútu zamestnanosti Politika zamestnanosti – budúcnosť pre Slovensko sa venuje viacerým špecifickým skupinám nezamestnaných a jej cieľom je identifikovať prekážky, ktoré sociálny systém kladie zlepšeniu ich zamestnanosti. Predkladá návrhy zmien, ktoré majú potenciál pomôcť ich zapojeniu do trhu práce.Prvou zo skupín, ktorej sa publikácia venuje, sú mladí nezamestnaní. Zameriava sa na politiku podpory ich zamestnávania a na podporu podnikania mladých a malých podnikov. Ďalšou skupinou sú zdravotne postihnutí občania, ktorých miera zamestnanosti je aj napriek zákonnej povinnosti ich zamestnávania veľmi nízka. Dlhodobo nezamestnaní a obyvatelia marginalizovaných rómskych komunít sú najťažšie zapojiteľnou skupinou do trhu práce a riešenie ich situácie si vyžaduje spoluprácu celého verejného sektora, všetkých ministerstiev, obcí, štátnych i verejných podnikov. Publikácia sa venuje taktiež podpore mobility, individuálnemu prístupu k nezamestnaným občanom, sociálnym podnikom, absolventskej praxi, aktivačným prácam a neštátnym službám zamestnanosti.Autorský kolektív: Mgr. Ing. Michal Páleník, PhD. - Bc. Ivana Oravcová – Mgr. Marián Holienka, PhD. - doc. Ing. Anna Pilková, CSc., MBA – Mgr. Alexander Mušinka, PhD. - RNDr. Miroslav Pollák

INFORMACE

NÁZEV SOUBORU Politika zamestnanosti - budúcnosť pre Slovensko.pdf
DATUM PUBLIKOVÁNÍ 2014
AUTOR none

Hledáte knihu Politika zamestnanosti - budúcnosť pre Slovensko? Skvělé, máme tu knihu. Bylo napsáno 2014 a autorem je none? Přečtěte si knihy online na našem webu excelsiorportofino.it

Vydavateľstvo Inštitút zamestnanosti | Martinus

Hospodárska politika je súhrn opatrení štátu v určitom období, vychádza z poznatkov ekonomickej teórie, zo záujmov ostatných ekonomických subjektov a jej teoretickým základom bol keynesovský prúd.Makroekonomická hospodárska politika nadobúda dve interpretácie:

PDF práce z hľadiska zvyšovania

* Status neumožňuje rezerváciu. Informácie: [email protected] mob.:+421918245888 tel.:+421556222780

Personalistika.pdf

Dopravní prostředky.pdf

Zábavné zošity - Na farme.pdf

Koně - 1001 fotografií.pdf

Léčení ovocem a zeleninou.pdf

Evropská unie po brexitu.pdf

Příručka pro zkoušky elektrotechniků.pdf

Bohemika v historických knižních fondech Španělska, Portugalska a Mexika 15.-18.st..pdf

Múza.pdf

Maturita Solutions - Elementary - Student´s Book.pdf

Renesancia.pdf