Zákon o provozu na pozemních komunikacích eBook

Excelsiorportofino.it Zákon o provozu na pozemních komunikacích Image
POPIS

Hlavním účelem druhého, rozšířeného vydání komentáře je vysvětlit aktuální komplexní právní úpravy provozu na pozemních komunikacích, s důrazem na poslední zásadní změny spočívající zejména v úpravách systému bodového hodnocení přestupků a trestných činů proti bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích spáchaných řidiči motorových vozidel a na zkušenosti s dosavadní aplikace zákona v praxi. Jedná se o recizaci povinnosti provozovatele vozidla se záměrem zamezit zneužívání institutu osoby blízké, o nové nastavení limitu škody způsobené dopravní nehodou, od kterého se odvíjí povinná přítomnost policie a nové podmínky, za kterých je obecní policie oprávněna měřit rychlost vozidel.Komentář dále pojednává i o právech a povinnostech dalších účastníků silničního provozu i změněných kompetencích zainteresovaných všech správních úřadů. Obsahem je i mezinárodněprávní kontext, především vztah k právní úpravě ES. Součástí komentáře jsou také výrazně rozšířené odkazy na významná soudní rozhodnutí v této oblasti.

INFORMACE

NÁZEV SOUBORU Zákon o provozu na pozemních komunikacích.pdf
DATUM PUBLIKOVÁNÍ 2012
AUTOR none

Trávit čas knihou Zákon o provozu na pozemních komunikacích! Na našem webu excelsiorportofino.it najdete knihu Zákon o provozu na pozemních komunikacích a přečtěte si ji online ve formátu, který vám vyhovuje: PDF, EPUB, MBI. Vítejte!

Zákon o silničním provozu - Oddíl 2 - Podnikatel.cz

Oproti dřívějším verzím jsme se snažili o přehlednější uspořádání textu, poznámek a komentářů, naleznete i nové ilustrační obrázky a fota. Na závěr jsou uvedeny důvody, pro které je vozidlo technicky nezpůsobilé k provozu na pozemních komunikacích a seznam obcí s rozšířenou působností podle krajů.

Zákon o silničním provozu (zákon č. 361/2000 Sb., o ...

Zákon o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákon $ Citace pův. předpisu: 361/2000 Sb. Částka: 98/2000 Sb. Datum přijetí: 14. září 2000 Rozeslána dne: 19. října 2000 Datum účinnosti: 1. ledna 2001 Změny a doplňky předpisu: provedené číslo s účinností dnem Úplné znění zákonem 60/2001 Sb.

Léčivé pokrmy.pdf

Zodpovednosť a riziko pri vedení firmy (CD).pdf

Bolest břicha.pdf

Dohra.pdf

Metodika telesnej výchovy pre stredné odborné školy.pdf

Podívej se do vesmíru.pdf

Detský výtvarný prejav.pdf

Ztracené varty.pdf

Pět klíčů modlitby za osvobození.pdf

Past na bonzáky.pdf

Čítanka ruské literatury.pdf

Pletené tašky.pdf

.pdf

Tajemství umění.pdf

Ronald Reagan.pdf