Psychologie zdraví a nemoci eBook

Excelsiorportofino.it Psychologie zdraví a nemoci Image
POPIS

Učební text je určen studentům distančních i prezenčních forem odborného i učitelského vysokoškolského studia, kteří se chtějí v přehledné formě seznámit se základními poznatky tohoto rozvíjejícího se vědního oboru. Jedná se o studijní instrument, který je možné vhodně využít jako úvod do studia psychologie zdraví a nemoci, jako průvodce intenzivnějším studiem této poznatkové oblasti, nebo jako efektivní repetitorium k dílčím či komplexním zkouškám. K usnadnění tohoto účelu byl v učebním textu autorem zvolen styl, který využívá základních principů programovaného učení.Autor se v textu zabývá otázkami vymezení pojmu zdraví a podává přehled nejdůležitějších zásad zdravého životního stylu. Poměrně velká část prostoru je v učebním textu věnována problematice stresu jako významného etiopatologického činitele a explikaci reaktivně široké škály modifikátorů, které toto negativní působení stresu na lidské zdraví mohou mírnit, či naopak zesilovat. Učební text zahrnuje i pasáže věnované přehledu a prožívání nejčastějších onemocnění souvisejících se stresem, včetně kardiovaskulárních aonkologických onemocnění. V závěru učebního textu je také nastíněn vztah mezi nemocí a možnostmi ji léčebně ovlivňovat psychologickými prostředky.

INFORMACE

NÁZEV SOUBORU Psychologie zdraví a nemoci.pdf
DATUM PUBLIKOVÁNÍ 2011
AUTOR Zdeněk Mlčák

Psychologie zdraví a nemoci je skvělá kniha. Tuto knihu napsal autor Zdeněk Mlčák. Přečtěte si s námi knihu Psychologie zdraví a nemoci na excelsiorportofino.it

Psychologie - Zdraví, nemoci, hubnutí, bylinky

Pohlavní nemoci nejsou jen příběhem těch, co si o to koledovali. Žijí s nimi lidé kolem vás, jen o tom nevíte. ... internetu obecně nevěřím a všechny zde uvedené informace jsem získala od lékařů a odborníků na sexuální zdraví, a to ze zdrojů několika a ve třech odlišných zemích. ... čtenářka Psychologie.cz.

Psychologie zdraví - Jaro Křivohlavý | Databáze knih

Psychologie zdraví a nemoci Psychologii zdraví schválila jako vědní disciplínu Americká psychologická asociace (American Psychological Association, APA) v r. 1978 (Snooks, 2005). Oficiální vědeckou platformou Společnosti pro psychologii zdraví při APA (Society for Health Psychology) je časopis Health Psychology.

Objaviteľské plavby a kríza viery.pdf

Co je v domě, není pro mě!.pdf

Dysgrafia.pdf

Král králů.pdf

Leotolda.pdf

Ztracena v Londýně.pdf

Velkolepá kniha o dinosaurech.pdf

Za čas a prostor.pdf

Lék na únavu ze života.pdf

Letem českým světem 1898-1998.pdf

Pentcho.pdf