IFRS a US GAAP / IFRS and US GAAP eBook

Excelsiorportofino.it IFRS a US GAAP / IFRS and US GAAP Image
POPIS

Jak již z názvu vyplývá, IFRS (Mezinárodní standardy finančního výkaznictví) se zabývají především výstupem, nikoli účetním postupem. Podobně ani US GAAP (Americké obecně uznávané účetní zásady) nedefinují přesné účetní postupy, které se mají při jejich aplikaci používat.Účetním zvyklým na účetní standardy, které naopak definují vzorovou účtovou osnovu, upravují postupy účtování a přesně definují obsah účetní závěrky, se standardy jako IFRS a US GAAP často zdají být těžko aplikovatelné v praxi. Jako by jim chyběl návod k použití.Proto tato příručka místo dlouhých výkladů ukazuje jak aplikovat standardy IFRS a US GAAP v každodenní praxi, pomocí toho, co každý účetní zná a miluje: má dáti/dal.Inspiraci pro příklady čerpá autor především z vlastní praxe a zkušeností ze školení, která pravidelně pořádá už od roku 1995. Navíc kniha obsahuje příklady aplikace nových standardů, které zatím nevstoupily v platnost a není k nim proto žádná zavedená praxe.Publikace, která obsahuje pouze příklady, samozřejmě nenahradí IFRS a US GAAP, je však cenným průvodcem pro všechny, kteří chtějí tyto standardy aplikovat jednoduše.Všechen text je uváděn dvojjazyčně.Annotation:As the name implies, International Financial Reporting Standards deal with financial reporting. Similarly, although US Generally Accepted Accounting Principles do mention accounting, US GAAP also focuses the information financial statements users should receive not the procedures accountants should use to record that information.For accountants accustomed to a National GAAP that simply states which accounts are to be debited and which credited, IFRS and US GAAP’s principles based nature can seem abstract, confusing and, to put it mildly, equivocal. Combined with wording whose lack of limpidity seems more geared towards obfuscation than elucidation, and result can be befuddlement, confusion and angst amongst the uninitiated.So, rather than more commentary, this publication just shows how to apply IFRS and US GAAP in practice by concentrating that, which every accountant knows and loves: debits and credits.Obviously, a publication comprising just examples is no substitute for IFRS and US GAAP. Instead, it is a companion whose aim is simply to make IFRS and US GAAP easier to apply.

INFORMACE

NÁZEV SOUBORU IFRS a US GAAP / IFRS and US GAAP.pdf
DATUM PUBLIKOVÁNÍ 2017
AUTOR Robert Mládek

IFRS a US GAAP / IFRS and US GAAP je skvělá kniha. Tuto knihu napsal autor Robert Mládek. Přečtěte si s námi knihu IFRS a US GAAP / IFRS and US GAAP na excelsiorportofino.it

A Roadmap to Comparing IFRS Standards and U.S. GAAP ...

Il GAAP è anche importante per facilitare il confronto dei dati finanziari tra le diverse entità aziendali. Principali differenze significative tra US GAAP e IFRS Principio e Regola . La differenza unica e più rilevante tra GAAP e IFRS è che GAAP si basa su regole mentre IFRS è basato su principi.

US GAAP versus IFRS: The basics - December 2019 | EY - US

GAAP (US Generally Accepted Accounting Principles) is the accounting standard used in the US, while IFRS (International Financial Reporting Standards) is the accounting standard used in over 110 countries around the world. GAAP is considered a more "rules based" system of accounting, while IFRS is more "principles based." The U.S. Securities and Exchange Commission is looking to switch ...

Středověký kaleidoskop pro muže s hůlkou.pdf

Tríbeč - Pohronský Inovec - Topoľčianky - turistická mapa č. 137.pdf

O mašince Tomášovi 3.pdf

Fešáci.pdf

Z Prešporka do Bratislavy.pdf

Květen 1945 v jižních Čechách.pdf

Babičkina kuchárka nad zlato.pdf

Pohřbení.pdf

Nejlepší detoxikace léčivými bylinkami.pdf

Válečné lodě 20. století.pdf

Všeobecná virológia.pdf

S bicí soupravou/The Drumset Book 4.pdf

Spevy.pdf

Vraždy právníků.pdf

Časodejovia: Hodinová veža.pdf

Sľúbená.pdf

Umrlčí cesta.pdf

Slovenský jazyk 2 pre stredné školy (učebnica).pdf

Gúľala sa ku mne guľa.pdf

Krtek předškolákem / Krtko predškolákom.pdf