Pozapomenuté právní instituty eBook

Excelsiorportofino.it Pozapomenuté právní instituty Image
POPIS

Sjednocující téma monografie tvoří polozapomenuté právní instituty. V dnešní době je právní institut zpravidla definován jako soubor právních norem, které upravují určitý druh společenských vztahů.Publikace na dvanácti příkladech popisuje obsah, vývoj a význam dvanácti vybraných pozapomenutých právních institutů z oblasti občanského hmotného, procesního, kanonického, horního, trestního a finančního práva. Na jednotlivých případech je demonstrováno, zda šlo o vývojově slepou uličku, zda se daný institut byl schopen transformovat do jiného, nebo zda se po určité pauze znovu objevil v platném právním řádu, a to zejména v novém občanském zákoníku 2012.Téma knihy je záměrně koncipováno jako široké, aby umožnilo průřezové a co nejširší zkoumání problematiky právních institutů naší minulosti.Volba jednotlivých institutů či jejich skupin zpracovávaných jednotlivými autory probíhala i ve vazbě na jejich význam pro současnou právní vědu.

INFORMACE

NÁZEV SOUBORU Pozapomenuté právní instituty.pdf
DATUM PUBLIKOVÁNÍ 2014
AUTOR Václav Valeš

Hledáte knihu Pozapomenuté právní instituty? Skvělé, máme tu knihu. Bylo napsáno 2014 a autorem je Václav Valeš? Přečtěte si knihy online na našem webu excelsiorportofino.it

Recenzie Pozapomenuté právní instituty - Karolína Adamová ...

Karolina Adamová, Vilém Knoll, Václav Valeš a kolektiv: Pozapomenuté právní instituty autor: Mgr. Adam Forst publikováno: 07.01.2015 Na podzim minulého roku vydalo nakladatelství Aleš Čeněk publikaci s názvem Pozapomenuté právní instituty. Monografie je výsledkem práce širokého kolektivu autorů působících především na Právnické fakultě Západočeské univerzity v ...

Pozapomenuté právní instituty (K. Adamová ...

Pozapomenuté právní instituty - Adamová Karolína - Sjednocující téma monografie tvoří polozapomenuté právní instituty. V dnešní době je právní institut zpravidla definován jako soubor právních norem, které upravují určitý druh společenských vztahů. P

Pátá dohoda.pdf

Biografie Galerie Benedikta Rejta.pdf

Radosť variť.pdf

Stopy v krajině.pdf

Chov hovädzieho dobytka.pdf

Současná komparativní politologie.pdf

Deti s odkladom školskej dochádzky a ich úspešný štart v škole.pdf

Nejen slova.pdf

Základní gymnastika.pdf

Suroviny 3 (učebný odbor cukrár).pdf

Kočky a psi - omalovánky.pdf