Izajáš I eBook

Excelsiorportofino.it Izajáš I Image
POPIS

Kniha Izajáš patří mezi nejsložitější prorocké spisy Bible a zrcadlí pohnuté dějiny izraelského národa napříč několika staletími. Její obsah tvoří pestrý materiál: nesmlouvavé výtky, barvité popisy válečných hrůz, ale i jedny z nejútěšnějších biblických příslibů. Komentář ke knize Izajáš vychází z historicko-kritického bádání a připouští, že kniha je produktem kompozičního procesu, který trval několik století. Úvahám diachronního charakteru však není věnovaná hlavní pozornost. Výklad se zajímá především o poselství, které svým adresátům nabízí již hotový normativní spis.První svazek komentáře je věnován kap. 1–12, v nichž výrazněji než v jiných částech knihy zaznívá přímo hlas proroka z 8. st. př. n. l. Svým soukmenovcům vytýká zanedbávání Boha i prohřešky v mezilidských vztazích, také však nabízí orientaci uprostřed politických nástrah a povzbuzuje k důvěře v Boha, který svůj lid neopouští.

INFORMACE

NÁZEV SOUBORU Izajáš I.pdf
DATUM PUBLIKOVÁNÍ 2019
AUTOR Gabriela Ivana Vlková

Hledáte knihu Izajáš I? Skvělé, máme tu knihu. Bylo napsáno 2019 a autorem je Gabriela Ivana Vlková? Přečtěte si knihy online na našem webu excelsiorportofino.it

Izajáš I - Gabriela Ivana Vlková - Megaknihy.cz

Izajáš. Petr Vaďura. Záznam cyklu rozhlasových dialogů Petra Vaďury s RNDr. Ivanou Vlkovou, řeholní sestrou řádu dominikánek a děkankou Cyrilometodějské teologické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci o knize Izajáš, jednom z vrcholných textů Starého zákona. Tento spis nejvíc ovlivnil i jiné biblické autory a ...

Izajáš - Přečtěte si společně: Izajáš 53,1-12 - Bible

2 Izajáš, syn Amoce, měl o Judsku a Jeruzalémě toto vidění:+ 2 Na konci dnů* bude hora Jehovova domu upevněna nad vrcholky hor,+ bude vyvýšena nad pahorky. A budou k ní proudit všechny národy.+ 3 Mnoho národů půjde a řekne: „Pojďte, vystupme na Jehovovu horu, k domu Jákobova Boha.+ Bude nás učit o svých cestách a my budeme chodit po jeho stezkách."+ Vždyť ze ...

Poruchy čichu a chuti.pdf

Lezie žaba po rebríku.pdf

Česká a slovenská architektura 1971 - 2011.pdf

Adventní čtení IV.pdf

Tabuľky časovania nemeckých slovies.pdf

Údolí králů.pdf

Metoda Ludmily Mojžíšové od A do Z.pdf

Zimní pohádka / The winter’s tale.pdf

Salvador Dalí.pdf

Město mágů (Kniha první).pdf

AHA.pdf

Sväté písmo - Jeruzalemská Biblia (darčekové vydanie, biela obálka).pdf

S čím kdo schází.pdf

Důkaz.pdf

Red Crab Migration.pdf

Mladý Dônč.pdf