Oceňování pozemků a přírodních zdrojů eBook

Excelsiorportofino.it Oceňování pozemků a přírodních zdrojů Image
POPIS

Kniha seznamující s metodami tržního i netržního oceňování přírodních zdrojů, produkčních funkcí lesa, cen nerostných zdrojů a ložisek nerostných surovin, s oceňováním pozemků, staveb, městských a zemědělských půd a vodních zdrojů. Významnou částí knihy jsou kapitoly věnované metodám netržního oceňování a mimoprodukčních funkcí lesa. Publikace potřebná nejen pro soukromé majitele, ale i pro veřejné instituce pečující o ochranu přírody a její funkce při zachování života a kvalitního životního prostředí.

INFORMACE

NÁZEV SOUBORU Oceňování pozemků a přírodních zdrojů.pdf
DATUM PUBLIKOVÁNÍ none
AUTOR Ivo Sitenský

Trávit čas knihou Oceňování pozemků a přírodních zdrojů! Na našem webu excelsiorportofino.it najdete knihu Oceňování pozemků a přírodních zdrojů a přečtěte si ji online ve formátu, který vám vyhovuje: PDF, EPUB, MBI. Vítejte!

Zákon o oceňování majetku (úplné znění) - Podnikatel.cz

Oceňování přírodních zdrojů - Terénní cvičení ... Oceňování lesního porostu -zápočet 2018/2019. V přílohách najdete podrobný postup výpočtů , exel.tab.… Oceňování přírdních zdrojů [] Archiv ZIP (3.53 MB) 1. 0. 8. 1. 2019. Oceňování v Kostelci.

Oceňování obnovitelných přírodních zdrojů

Oceňování přírodních zdrojů Účelem je seznámit studenty s teorií a praxí oceňování přírodních zdrojů a jejich funkcí ve společnosti. Výuka přináší teretické a praktické znalosti z vybraných oblastí oceňování přírodních zdrojů a jejich funkcí ve společnosti se zřetelem k jejich významu v krajině.

Volanie krvi.pdf

Tentokrát naposledy.pdf

Prostřeno bez servítků.pdf

Stratené prípady Sherlocka Holmesa.pdf

Meňavce: Veľký tresk.pdf

Sto studentských revolucí.pdf

Pokoj za zrcadlem.pdf

Ptáčku posměváčku, přej mi štěstí.pdf

Pušíci jsou tady.pdf

Denní obchodování na finančních trzích.pdf

Praktikum právních dějin.pdf