Podnikové hospodárstvo pre manažérov eBook

Excelsiorportofino.it Podnikové hospodárstvo pre manažérov Image
POPIS

Autorky sa zaoberajú základnými otázkami činnosti podnikov a vyhodnocovania procesov v podnikoch prostredníctvom hodnotových nástrojov. Analyzujú transformačný proces podniku, jeho prvky, fázy a sféry, ktoré sú následne aplikované na podmienky podnikovej praxe. Pozornosť venujú aj problematike nákladov, ich sledovaniu a meraniu ich efektívnosti v podniku. V ďalších kapitolách sa zaoberajú hlavnými podnikovými činnosťami, a to zásobovaním, výrobou a odbytom.V publikácii je spracovaná aj problematika stanovenia cien výrobkov, jej východiská a implementácia v podniku. Venuje sa tiež finančnému hospodáreniu podnikov ako nevyhnutnej stránke podnikového transformačného procesu, ktorá zabezpečuje pohyb tovarov medzi výrobcami a zákazníkmi, spätný tok peňazí, ako aj všetky ostatné toky medzi podnikom a jeho okolím.Vzhľadom na požiadavku praxe je na záver zaradená aj kapitola o ohodnocovaní podnikov prostredníctvom jednotlivých metód využívaných v znaleckej činnosti.Publikácia je určená najmä študentom Fakulty podnikového manažmentu Ekonomickej univerzity v Bratislave. Cenné poznatky v nej však nájdu aj študenti iných fakúlt ekonomického zamerania.

INFORMACE

NÁZEV SOUBORU Podnikové hospodárstvo pre manažérov.pdf
DATUM PUBLIKOVÁNÍ 2015
AUTOR Anna Neumannová

Hledáte knihu Podnikové hospodárstvo pre manažérov? Skvělé, máme tu knihu. Bylo napsáno 2015 a autorem je Anna Neumannová? Přečtěte si knihy online na našem webu excelsiorportofino.it

Podnikové hospodárstvo pre manažérov - Anna Neumannová ...

Podnikové hospodárstvo pre manažérov : Autorské údaje: Helena Majdúchová, Daniela Rybárová, recenzenti: Štefan Majtán, Elena Fetisovová Autor: Majdúchová Helena EUBFPMKPO - Katedra podnikovohospodárska FPM Spoluautori: Rybárová Daniela EUBFPMKPO - Katedra podnikovohospodárska FPM Ďalší autori

Podnikové hospodárstvo pre manažérov - Knihy.cz

Vysokoškolská učebnica Podnikové hospodárstvo pre manažérov obsahuje základy podnikovej ekonomiky ako spoločensko-vednej disciplíny, ktorej predmetom skúmania je podnik. Tvorí ju 11 kapitol, v rámci ktorých autorky ponúkajú pohľad na zložky podniku...

Šmoulové: Zapomenutá vesnice - Šmoulinka a zapomenutá vesnice.pdf

Upálená zaživa.pdf

Ovocná záhrada.pdf

2000 nejpoužívanějších francouzských slov + 6 CD.pdf

Rukojmí.pdf

Ema a ružová veľryba.pdf

Dielo Próza + Poézia.pdf

Dekompresivní kraniektomie.pdf

Prameny světla.pdf

Jonathan Strange & pan Norrell.pdf

Valča.pdf

Katechismus katolické církve.pdf