Podnikové hospodárstvo pre manažérov eBook

Excelsiorportofino.it Podnikové hospodárstvo pre manažérov Image
POPIS

Autorky sa zaoberajú základnými otázkami činnosti podnikov a vyhodnocovania procesov v podnikoch prostredníctvom hodnotových nástrojov. Analyzujú transformačný proces podniku, jeho prvky, fázy a sféry, ktoré sú následne aplikované na podmienky podnikovej praxe. Pozornosť venujú aj problematike nákladov, ich sledovaniu a meraniu ich efektívnosti v podniku. V ďalších kapitolách sa zaoberajú hlavnými podnikovými činnosťami, a to zásobovaním, výrobou a odbytom.V publikácii je spracovaná aj problematika stanovenia cien výrobkov, jej východiská a implementácia v podniku. Venuje sa tiež finančnému hospodáreniu podnikov ako nevyhnutnej stránke podnikového transformačného procesu, ktorá zabezpečuje pohyb tovarov medzi výrobcami a zákazníkmi, spätný tok peňazí, ako aj všetky ostatné toky medzi podnikom a jeho okolím.Vzhľadom na požiadavku praxe je na záver zaradená aj kapitola o ohodnocovaní podnikov prostredníctvom jednotlivých metód využívaných v znaleckej činnosti.Publikácia je určená najmä študentom Fakulty podnikového manažmentu Ekonomickej univerzity v Bratislave. Cenné poznatky v nej však nájdu aj študenti iných fakúlt ekonomického zamerania.

INFORMACE

NÁZEV SOUBORU Podnikové hospodárstvo pre manažérov.pdf
DATUM PUBLIKOVÁNÍ 2015
AUTOR Anna Neumannová

Hledáte knihu Podnikové hospodárstvo pre manažérov? Skvělé, máme tu knihu. Bylo napsáno 2015 a autorem je Anna Neumannová? Přečtěte si knihy online na našem webu excelsiorportofino.it

Kniha: Podnikové hospodárstvo pre manažérov | Knihy.ABZ.cz

Podnikové hospodárstvo pre manažérov. Centrum Péče o zákazníky; Účet; Vítáme Vás, můžete se přihlásit nebo vytvořit účet. 0; Cart product ...

Podnikové hospodárstvo pre manažérov - Knihy.cz

Vysokoškolská učebnica Podnikové hospodárstvo pre manažérov obsahuje základy podnikovej ekonomiky ako spoločensko-vednej disciplíny, ktorej predmetom skúmania je podnik. Tvorí ju 11 kapitol, v rámci ktorých autorky ponúkajú pohľad na zložky podniku, procesy a hodnotové nástroje ich riadenia.

Volba práva a volba soudu v mezinárodním obchodě.pdf

Neználkovy příhody.pdf

Poslední země.pdf

Šlabikár pre 1. ročník základných škôl (1. časť).pdf

Dominik Tatarka.pdf

Karma muže.pdf

Zamilovaný agent.pdf

Dějiny filosofie III..pdf

Dokazovanie v trestnom konaní.pdf

Šest diamantů 1: Šedozelené oči Ley Lynseyové.pdf

Zdravý pes.pdf

Silent Brotherhood.pdf

Odporúčaný postup pri dohodovaní cien za obstaranie a spracovanie územnoplánovacích podkladov a územnoplánovacej dokumentácie.pdf

Naučte se používat expoziční čas kreativně.pdf